W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Niedźwiedzica, gm. Walim.


Data uchwały:
2016-11-29

Numer uchwały:
XXIII/133/2016

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia