Walim, dnia 28.07.2016 r.

Informacja

Wójt Gminy Walim, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9, został wywieszony na okres od 28.07.2016 r. do  18.08.2016 r. wykaz Nr 14/2016 z dnia 28.07.2016 r. nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę.

Wykaz Nr  14/2016 z dnia  28 lipca 2016  roku nieruchomości gminnych przeznaczonych

do oddania w dzierżawę, najem.

 

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomości numer obrębu

Numer ewidencyjny

Pow. działki

Powierzchnia

do  dzierżawy,

najmu. 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 Wysokość czynszu i termin płatności

1

SW1W/000

 73 358/5

 

  Walim

  0009

  599/2

o pow.

 0,1681 ha

36 m2

Działka 

oznaczona  symbolami B i B/RV.

Tereny zabudowy mieszkaniowej. 

 Pomieszczenie

gospodarcze  o pow. 36 m 2 .

Stawka

miesięczna  0,55 zł. za 1 m2  + 23 % VAT

Czynsz płatny do

 10 -go każdego miesiąca .

Czynsz podlega waloryzacji.

 2

SW1W/000

 73 358/5

 

  Walim

  0009

  599/2

o pow.

 0,1681 ha

690  m2

Działka 

oznaczona  symbolami   B i B/RV.

Tereny zabudowy mieszkaniowej. 

 Ogródki przydomowe

o pow. 300 m2

i  390 m 2.

 Czynsz roczny

  20,00 zł.

Czynsz płatny do 

15  maja każdego roku.

 3

SW1W/000

 32 347/6

 

  Walim

  0009

   376/23

o pow.

 0,1550  ha

80 m2

Działka 

oznaczona  symbolem

B/Ps IV.

 .

Tereny zabudowy mieszkaniowej. 

  Ogródek przydomowy

o pow. 80  m 2.

 Czynsz roczny

  12,00 zł.

Czynsz płatny do 

15  maja każdego roku.

 4

SW1W/000

86835/7

  Walim

  0009

    701/13

o pow.

 0,1211  ha

86 m2

Działka 

oznaczona  symbolem

 Bi

Tereny zabudowy mieszkaniowej. 

  Ogródek przydomowy

o pow.  78 m 2.

i grunt pod altaną 8,00 m2 .

 Czynsz roczny

  12,00 zł.

za ogródek. Altana

3 zł za 1m2

Czynsz płatny do 

15  maja każdego roku.

5

SW1W/000

71381/1

Walim

0009

409/1

o pow.

 1,30 ha

 1100 m2

Działka 

oznaczona  symbolem

RIVb

Cele rolnicze

Czynsz roczny

  20,00 zł.

Czynsz płatny do 

15  maja każdego roku.

6

SW1W/000

30092/9

Walim

0009

 626/2

o pow.

  0,0082 ha

  11 m2

Działka 

oznaczona  symbolem

 Bp

Tereny zabudowy mieszkaniowej. 

  Ogródek przydomowy o pow. 11m2 .

Czynsz roczny

   12,00 zł.

Czynsz płatny do 

15  maja każdego roku.

7

SW1W/000

71304/8

Walim

0009

 516

o pow.

 0,10 ha

  126  m2

Działka 

oznaczona  symbolem

 Bi

 Tereny zabudowy mieszkaniowej. 

Ogródek

przydomowy

o pow.  70 m 2 i  47 m 2 oraz grunt   pod komórką 9 m2 .

 Czynsz roczny

  12,00 zł.

za ogródek  komórka

3 zł za 1m2

Czynsz płatny do 

15  maja każdego roku.

 8

SW1W/000

  71383/5

 

  Walim

  0009

    358/2

o pow.

 0,2058  ha

 16 m2

Działka 

oznaczona  symbolem

 Bi

 .

Tereny zabudowy mieszkaniowej. 

  Ogródek przydomowy

o pow. 16 m 2.

 Czynsz roczny

  12,00 zł.

Czynsz płatny do 

15  maja każdego roku.

9

SW1W/000

31188/6

  Walim

  0009

     129/9

o pow.

 0,1262  ha

  m2

Działka 

oznaczona  symbolem

 B/PsIV

 .

Tereny zabudowy mieszkaniowej. 

  Ogródek przydomowy

o pow. 99  m 2.

 Czynsz roczny

  12,00 zł.

Czynsz płatny do 

15  maja każdego roku.

10

SW1W/000

 74467/9

   Jugowice

0003

      53

o pow.

 0,0700  ha

  130  m2

Działka 

oznaczona  symbolem

 B/PsIV

 .

Tereny zabudowy mieszkaniowej. 

  Ogródki przydomowe

o pow. 

do 100 m 2.

 Czynsz roczny

  12,00 zł.

Czynsz płatny do 

15  maja każdego roku.

11

SW1W/000

 31188/6 

  Walim

  0009

   121

o pow.

 0,40 ha

 47 m2

Działka 

oznaczona  symbolem

 Br/IV .

Tereny zabudowy mieszkaniowej. 

 Pomieszczenie

gospodarcze  o łącznej pow.

 47 m 2 .

Stawka

miesięczna  0,55 zł. za 1 m2  + 23 % VAT

Czynsz płatny do

 10 -go każdego miesiąca .

Czynsz podlega waloryzacji.

12

SW1W/000

 31188/6 

  Walim

  0009

   121

o pow.

 0,40 ha

  75 m2

Działka 

oznaczona  symbolem

 Br/IV .

Tereny zabudowy mieszkaniowej. 

  Ogródek przydomowy

o pow. 75   m 2.

 Czynsz roczny

  12,00 zł.

Czynsz płatny do 

15  maja każdego roku.