Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała VIII/44/03 z dnia 2003-05-16 - Uchwała nr VIII/44/2003

Uchwała nr VIII/44/2003


UCHWAŁA Nr VIII/44/2003 Rady Gminy w Walimiu z dnia 16 maja 2003 r. W sprawie udzielenia gwarancji poręczenia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami) oraz art. 52 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz.U Nr 15 poz. 148) Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje : § 1 1. Udzielić gwarancji poręczenia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu zamykające finansowanie ?Programu porządkowania gospodarki wodnościekowej na terenie gmin Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji? współfinansowanego z Funduszu Przedakcesyjnego Unii Europejskiej ISPA 2. Spłata pożyczki przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji wg. ?Studium wykonalności? ww ?programu...? następować będzie w latach 2009-2017. 3. Przewidywana wysokość poręczenia pożyczki wynosić będzie do 300.000,00 (bez odsetek) § 2 1. Poręczenie właściwej kwoty pożyczki wraz z odsetkami udzielone będzie przez Radę Gminy w Walimiu odrębną uchwałą przy zastosowaniu art. 52 ustawy o finansach publicznych. 2. Przyjęcie właściwej uchwały przez Radę Gminy uwzględniać będą przepisy art. 113 i 114 ustawy o finansach publicznych. § 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Jan Rudnicki UZASADNIENIE Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu ubiega się o pozyskanie środków z przedakcesyjnego funduszu Unii Europejskiej-ISPA na sfinansowanie projektu inwestycyjnego pn. ?Program uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji? Wartość w/w ?Programu..? określona została na ponad 200 milionów złotych, przewidywane dofinansowanie z Funduszu ISPA wynosić będzie około 82%. Na brakujące do zbilansowania finansowego inwestycji środków WZWiK zobowiązane jest zaciągnąć pożyczki z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej. NFOSiGW wymaga dla udzielonej pożyczki w kwocie ok. 13.468.000,00 zł poręczeń Rad Gmin. Wg przyjętego kryterium podziału w/w kwoty w ?Studium wykonalności?-Gmina Walim powinna udzielić poręczenia dla ok. 300.000,- zł Brak deklaracji gmin w postaci udzielenia gwarancji poręczenia pożyczki, na etapie składania projektu inwestycyjnego o dofinansowanie z Funduszu ISPA czyni projekt bezprzedmiotowym, niezależnie od tego, że istnieje pilna potrzeba modernizacji i rozbudowy sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków w celu dostosowania do wymogów prawnych Unii Europejskiej. Brak wsparcia finansowego ze środków ISPA w przewidywanej kwocie ok. 170 milionów złotych spowoduje realizację tegoż projektu w całości ze środków pochodzących z opłat za wodę i ścieki, co w sytuacji gospodarczej regionu, dużym bezrobociu i niskich dochodach mieszkańców może spowodować duże niezadowolenie społeczne, lub bardzo wysokie dotacje z budżetu gminy na realizację opracowanego projektu inwestycyjnego.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Renata
Data wprowadzenia:2005-09-15 08:44:55
Opublikował:Renata
Data publikacji:2003-05-16 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:30
Ilość wyświetleń:1136

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij