Walim, dnia 12.05.2016 r.

Informacja

Wójt Gminy Walim, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9, został wywieszony na okres od  12.05.2016 r. do   02.06.2016 r. wykaz Nr 9/2016 z dnia 12.05.2016 r. nieruchomości gminnych przeznaczonych do  sprzedaży.

Wykaz Nr   9/2016 z  dnia  12 maja 2016 roku nieruchomości gminnych

przeznaczonych do sprzedaży.

 

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomości numer obrębu

Numer

 działki

Pow.

 działki - udział

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena

nieruchomości

5

SW1W/00030971/5

 Walim

ul. Kościuszki 5/2

Nr obrębu

0009

Działka numer

 569/2

1516 m2 udział w częściach wspólnych 582/10000

Lokal mieszkalny złożony z dwóch pokoi i kuchni

 o łącznej pow. użytkowej 62,61 m2 oraz pomieszczeń przynależnych o łącznej powierzchni 16,34 m 2 .  

 Tereny zabudowy mieszkaniowo- usługowej.

Działka zabudowana budynkiem mieszkalno - użytkowym.

Sposób zagospodarowania:

lokal mieszkalny.

 57 400 zł.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ) mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od  12  maja 2016 roku.