W sprawie:
udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego

Data uchwały:
2016-04-26

Numer uchwały:
XVII/99/2016

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia