W sprawie:
zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu

Data uchwały:
2016-04-26

Numer uchwały:
XVII/97/2016

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego