Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała VII/43/03 z dnia 2003-04-28 - Uchwała nr VII/43/2003

Uchwała nr VII/43/2003


UCHWAŁA Nr VII/43/2003 Rady Gminy w Walimiu z dnia 28 kwietnia 2003 r. W sprawie stwierdzenia wyga?nięcia mandatu dwóch Radnych Rady Gminy w Walimiu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami) w związku z art.. 190 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 Ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U Nr 95 poz. 602 z pó?niejszymi zmianami) Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje : § 1 Stwierdza się wyga?nięcie dwóch mandatów Radnych Rady Gminy z okręgu wyborczego Nr 2 w Walimiu. 1. Pani Iwony Sokół z listy Nr 2 Komitetu Wyborczego Samoobrony RP 2. Pana Bogusława Kohlschreiber z Listy Nr 13 Komitet Wyborczy Sportowcy § 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Przewodniczący Rady Gminy Jan Rudnicki UZASADNIENIE Zgodnie z art. 24 ?f? ust. 1 ustawy z o samorządzie gminnym mówi ?Radny nie może prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której uzyskał mandat? Radni gminy Walim Pani Iwona Sokół i Pan Bogusław Kohlschreiber prowadzą działalność w lokalach będących mieniem komunalnym gminy. Art. 190 ust. 1 i 2a mówi : wyga?nięcie mandatu radnego następuje na wskutek : naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności. Artykuł 25b ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. Dz.U Nr 214 mówi : cyt. ?Jeżeli radny przed rozpoczęciem wykonywania mandatu prowadził działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1 jest obowiązany do zaprzestania prowadzenia tej działalności gospodarczej w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania. Niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, stanowi podstawę do stwierdzenia wyga?nięcia mandatu radnego w trybie art. 190 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. W/w ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. w okresie 3 miesięcy od wejścia w życie ustawy Radni powinni uregulować sprawy wynikające z ustawy. W związku z niedopełnieniem tego obowiązku przez Radnych z różnych przyczyn z dniem 31 marca 2003 r. Radni wymienieni w uchwale utracili mandat Radnego Gminy Walim.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Renata
Data wprowadzenia:2005-09-14 12:36:37
Opublikował:Renata
Data publikacji:2003-04-28 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:30
Ilość wyświetleń:1242

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij