Walim, dnia 14.04.2016 r.

Informacja

 

Wójt Gminy Walim, podaje do publicznej wiadomo¶ci, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9, został wywieszony na okres od  14.04.2016 r. do    05.05.2016 r. wykaz Nr 7/2016 z dnia  14.04.2016 r. nieruchomo¶ci gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem.

Wykaz Nr  7/2016 z dnia    14.04. 2016  roku nieruchomości gminnych przeznaczonych

do oddania w najem, dzierżawę. 

 

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomości numer obrębu

Numer ewidencyjny

Pow. działki

Powierzchnia

do  dzierżawy,

najmu. 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 Wysokość czynszu i termin płatności

1

SW1W/000

  75 183/1

 Zagórze Śląskie

0010

 366/2

o pow.

 0,0366 ha

40 m2

Działka 

oznaczona  symbolem   Bi.

Tereny zabudowy mieszkaniowo- usługowej.

 Ogródek

przydomowy.

 Czynsz roczny

 12,00 zł.

 +23 % VAT

Czynsz płatny do

 15  maja każdego roku.

2

SW1W/000

 69997/5

Walim

0009

 554/4 o pow.

0,0927 ha

  312 m 2

Działka 

 oznaczona  symbolem B.

Tereny zabudowy mieszkaniowo- usługowej.

 Ogródki przydomowe

o pow. 62 m2 i 226 m2 .

 Czynsz roczny

 od pow.

1-100 m2  - 12 zł.

101-200 m2- 15 zł.

201- 400 m2 - 20 zł.

 Czynsz roczny płatny

do 15 maja.

3

SW1W/000

 69997/5

Walim

0009

 554/4 o pow.

0,0927 ha

   35 m 2

Działka 

 oznaczona  symbolem B.

Tereny zabudowy mieszkaniowo- usługowej.

1/Pomieszczenie gospodarcze o pow. 20 m2  

2/ Pom. gosp. garażowe o pow. 15 m2

Stawka

Miesięczna

1/  0,55 zł. za

1 m2  + 23 % VAT

2/ 1,12 zł. za 1 m 2

+ 23 % VAT.

Czynsz płatny do 10 -go każdego miesiąca .

Czynsz podlega waloryzacji.

4

SW1W/000

73196/1

Walim

0009

538/3 o pow.

0,0624 ha

 28 m2

 Działka 

oznaczona  symbolem   Bi.

Tereny zabudowy mieszkaniowej.

 Pięć pomieszczeń gospodarczych o  łącznej pow. 28 m2 .

Stawka

miesięczna  0,55 zł. za

1 m2

 + 23 % VAT

Czynsz płatny do 10 -go każdego miesiąca .

Czynsz podlega waloryzacji.

5

SW1W/000

20975/0

Walim

0009

377/1 o pow. 1,50 ha

300 m2

Działka oznaczona

symbolem - RV.

Tereny zabudowy   usługowej.

 Ogródek przydomowy.

 Czynsz roczny

  20,00 zł.

Czynsz płatny do 

15  maja każdego roku.

6

SW1W/000

65153/9

Walim

0009

631/1 o pow.

2,28 ha

 483 m2

Działka oznaczona

symbolem - RIVb.

Tereny zabudowy mieszkaniowej.

 Ogródki o pow. 399 m2 i 84 m2 .

 Czynsz roczny

 od pow.

1-100 m2  -

12 zł.

201- 400 m2- 20 zł.

 Czynsz roczny płatny

do 15 maja.

7

SW1W/000

65153/9

Walim

0009

630 o pow.

1,05 ha

  800 m2

Działka oznaczona

symbolem - RIVb.

Tereny zabudowy mieszkaniowej.

 Ogródki  przydomowe .

  Czynsz roczny

 od pow.

1-100 m2  -

12 zł.

101-200 m2- 15 zł.

201- 400 m2 - 20 zł.

 Czynsz roczny płatny

do 15 maja.

8

SW1W/000

64 325/9

Walim

0009

752/2 o pow. 0,10 ha

45 m2

Działka oznaczona

symbolem -  Bz.

Tereny zabudowy mieszkaniowo- usługowej.

Parking.

 Czynsz roczny

  180 zł. + 23 % VAT

Czynsz płatny do 

15  maja każdego roku.

9

SW1W/000

71 373/2

Walim

0009

627 o pow.

0,33 ha

 1200 m2

Działka oznaczona

symbolem - RIVb.

Tereny zabudowy  mieszkaniowej.

 Ogródki  przydomowe .

Czynsz roczny

 od pow.

1-100 m2  -

 12 zł.

101-200 m2- 15 zł.

201- 400 m2 - 20 zł.

 Czynsz roczny płatny

do 15 maja.

10

SW1W/000

26291/3

Walim

0009

619/3 o pow.

0, 0900 ha

 28 m2

Działka oznaczona

symbolem -  Br/Ps IV

Tereny zabudowy  mieszkaniowej.

  Pomieszczenie gospodarcze o pow. 23,70 m2 .

Stawka

miesięczna  0,55 zł. za

1 m2  + 23 % VAT

Czynsz płatny do 10 -go każdego miesiąca .

Czynsz podlega waloryzacji.