Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała IV/13/02 z dnia 2002-12-18 - Uchwała nr IV/13/2002

Uchwała nr IV/13/2002


UCHWAŁA Nr IV/13/2002 Rady Gminy w Walimiu z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Walim na 2002 r. Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami/ oraz art. 124 ust. 1 pkt. 1,2,3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U z 1998 r. Nr 155 poz. 1014 z pó?niejszymi zmianami) Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje : § 1 Zmniejsza się planowane dochody w budżecie Gminy Walim na 2002 r. o kwotę 300.000,- zł W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 300.000,- zł Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 300.000,- zł § 77 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 300.000,- zł § 2 Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy Walim na 2002 r. o kwotę 180,- zł W dziale 750 Administracja publiczna 180,- zł Rozdział 75023 Urzędy Gmin 180,- zł § 4410 Podróże służbowe krajowe 180,- zł § 3 Plan budżetu po zmianach wynosi : - po stronie dochodów 8.274.218,- zł - po stronie wydatków 8.330.798,- zł § 4 1. Deficyt budżetowy po zmianach (różnica między planowanymi dochodami a wydatkami) wynosi 56.580,- zł. 2. Przypadające do spłaty w roku 2002 raty kredytu w wysokości 336.420,- zł będą spłacone z zaplanowanej nadwyżki dochodów nad wydatkami 3. Deficyt budżetowy pokryty zostaje zaciągniętym kredytem bankowym w kwocie 300.000,- zł oraz pożyczką z WFO?iGW w kwocie 93.000,- zł § 5 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy § 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w roku budżetowym 2002. § 7 Wójt oglosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym do przepisów gminnych Przewodniczący Rady Gminy Jan Rudnicki UZASADNIENIE W uchwale dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego o kwotę 300.000,- zł. Powyższa kwota wynika z niskiego wska?nika realizacji tychże dochodów. Plan roczny zakładał wpływy w wysokości 600.000,- zł natomiast za 11 miesięcy realizacja wynosi 261 tysięcy zł czyli 43,5% zadań planowanych. W miesiącu grudniu nie ma możliwości wykonania ponad 50% planu i dlatego istnieje konieczność dokonania powyższej korekty. Dokonuje się również zmniejszenia wydatków w administracji publicznej o kwotę 180,- zł z przeznaczeniem na zwiększona spłatę kredytów. W planie zarezerwowano kwotę 336.240,- zł a faktycznie należy spłacić 336.420,- zł. W wyniku zmian będzie budżet deficytowy w kwocie 393.000,- zł z czego 93.000,- zł pokryje pożyczka z WFO?iGW a 300.000,- zł kredyt długoterminowy.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Renata
Data wprowadzenia:2005-09-13 10:02:09
Opublikował:Renata
Data publikacji:2002-12-18 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:29
Ilość wyświetleń:1320

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij