Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała IV/17/02 z dnia 2002-12-18 - Uchwała nr IV/17/2002

Uchwała nr IV/17/2002


UCHWAŁA Nr IV/17/2002 Rady Gminy w Walimiu Z dnia 18 grudnia 2002 r. W sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. ?h? art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami) w związku z art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U z 1997 r. Nr 56 poz. 357 z 1998 r. Nr 106 poz. 668 i Nr 162 oraz z 2002 Nr 12 poz. 136, Nr 19 poz. 239 i Nr 22 poz. 291 Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje : § 1 Wprowadza się zmiany do uchwały Nr XXVIII/142/2000 Rady Gminy w Walimiu z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnych i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego. § 2 Wprowadza się w § 6 pkt. 6 o treści : Dodatek motywacyjny może otrzymać nauczyciel który został zatrudniony na terenie gminy w wyniku przeniesienia za porozumieniem stron o kwalifikacjach deficytowych. § 3 Skreśla się w całości § 8 Wprowadza się nowy § 8 o treści : 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny : a) Dyrektorowi szkoły od 15-50% wynagrodzenia zasadniczego b) Wicedyrektorowi od 10-30% - wynagrodzenia zasadniczego c) Kierownikowi świetlicy od 5-10% - wynagrodzenia zasadniczego. § 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 5 Uchwała wchodzi z życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoŚląskiego. Przewodniczący Rady Gminy Jan Rudnicki UZASADNIENIE W związku z powołaniem Zespołu Szkół w Walimiu zachodzi konieczność wprowadzenia zmiany do Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w części dotyczącej dodatku funkcyjnego i dodatku motywacyjnego. W chwili tworzenia regulaminu nie były powierzone stanowiska wicedyrektora i wysokość dodatku funkcyjnego była zbyt niska do rzeczywistych zadań wykonywanych przez wicedyrektora Zespołu Szkół. W wyniku przeniesienia służbowego pozyskano nauczyciela o deficytowych kwalifikacjach do nauczania języka obcego. Zapis dotychczasowy w regulaminie dotyczący przyznawania dodatku motywacyjnego, pozbawił dyrektora możliwości przyznania takiego dodatku wyżej wymienionemu nauczycielowi. Podjęta w dniu 9 października 2002 r. przez poprzednia radę Uchwała w sprawie wynagradzania nauczycieli została uchylona przez Urząd Wojewódzki Wydział Prawny i Nadzoru, ponieważ w § 5 nie zawierała zapisu o publikacji jej w dzienniku Urzędowym Województwa DolnoŚląskiego. Regulamin wynagradzania nauczycieli uchwalony przez poprzednią Rade w 200 r. nie był publikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoŚląskiego gdyż nie było takiego obowiązku.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Renata
Data wprowadzenia:2005-09-15 11:24:04
Opublikował:Renata
Data publikacji:2002-12-18 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:29
Ilość wyświetleń:1237

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij