Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała IV/14/02 z dnia 2002-12-18 - Uchwała nr IV/14/2002

Uchwała nr IV/14/2002


Uchwała Nr IV/14/2002 Rady Gminy w Walimiu z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit.-c? i art. 58 ust. 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 r. Nr. 142 poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami ). oraz art. 48 ust. I pkt 2 i art. 112 ust.2 pkt. 2. Ustawy z dnia 5 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. w 155 poz. 1014 z pó?niejszymi zmianami) . Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje: § 1 Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z procedurą ustawy o zamówieniach publicznych, zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 300.000 zł. ( słownie : trzysta tysięcy złotych ) na pokrycie deficytu budżetowego uchwalonego w budżecie na rok 2002 . § 2 Spłata zaciągniętego kredytu będzie następować z dochodów własnych gminy w latach 2003-2007. § 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Przewodniczący Rady Gminy Jan Rudnicki U Z A S A D N I E N I E Uchwalony w marcu 2002 roku budżet był zrównoważony. W miesiącu lipcu w wyniku wprowadzenia zmian w zakresie zadań inwestycyjnych budżet wykazywał deficyt w kwocie 160 tysięcy zł, który miał wskazane śródło pokrycia w pożyczce z WFO?iGW. Po zmianach w miesiącu grudniu deficyt zmniejszył się do kwoty 93 tysiące zł ale śródłem jego pokrycia jest nadal pożyczka z WFO?iGW. Podjęta dzisiaj uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Walim na 2002 r. spowodowała, że wykazuje on deficyt w wysokości 393.000,-zł. Cze?ć tego deficytu czyli kwota 93.000,- zł będzie pokryta pożyczką z WFO? iGW, natomiast pozostaje kwota 300.000,- zł Zgodnie z ustawa o zamówieniach publicznych po przeprowadzeniu postępowania przetargowego zostanie wyłoniony bank, w którym gmina złoży stosowne dokumenty. Kredyt w kwocie 300.000,- zł będzie spłacony z dochodów własnych gminy w okresie 5 lat tj. od 2003-2007 roku po 60 tysięcy rocznie oraz odsetki.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Renata
Data wprowadzenia:2005-09-13 10:56:36
Opublikował:Renata
Data publikacji:2002-12-18 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:29
Ilość wyświetleń:1686

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij