Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Nabór na wolne stanowisko pracy Referenta ds. Gminnego Centrum Informacji

Wójt Gminy Walim
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Referenta ds. Gminnego Centrum Informacji
1.     Wymagania niezbędne:
a.       Wykształcenie wyższe administracyjne
b.       Doświadczenie w zakresie obsługi Centrum Informacji, prowadzeniu Informacji Turystycznej, organizowaniu imprez kulturalno-sportowych, doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu stanowisk promocyjnych Gminy,
c.       Znajomość lokalnego rynku pracy
d.      Znajomość lokalnego rynku turystycznego
e.       Biegła znajomość obsługi komputera (środowisko Windows, Microsoft Office)
f.        Biegła obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarka, faks, skaner)
g.       Nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie
h.       Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku
2.     Wymagania dodatkowe
a.       Znajomość ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych a także miejscowego prawa powszechnie obowiązującego.
b.      Cechy osobowości: sumienność, staranność, odporność na stres, umiejętność profesjonalnej obsługi petentów
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
a.       Opracowywanie i tworzenie bazy informacji o wolnych miejscach pracy
b.      Tworzenie i zarządzanie bazą danych informacji o lokalnym rynku pracy
c.       Aktywizacja lokalnej społeczności do tworzenia nowych miejsc pracy na terenie gminy
d.      Inspiracja i pomoc w tworzeniu własnych podmiotów gospodarczych
e.       Wdrażanie, nauka, pomoc i doskonalenie mieszkańców gminy w obsłudze i korzystaniu z nowoczesnych środków komunikacyjnych
f.        Przybliżanie lokalnej społeczności szerokiego wachlarza usług teleinformatycznych oraz ich praktyczne wykorzystywanie w życiu codziennym
g.       Umożliwienie dostępu młodzieży, absolwentów i osób bezrobotnych do wszechstronnej wiedzy i informacji dotyczącej tynku pracy i rozwoju zawodowego
h.       Współpraca w prowadzeniu Informacji Turystycznej, promocji gminy.
i.         Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury w organizowaniu imprez kulturalno-sportowych.
 
Wymagane dokumenty:
            a) życiorys (CV)
            b) list motywacyjny
            c) dokument poświadczający wykształcenie / dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/
            d) kwestionariusz osobowy
            e) kserokopie świadectw pracy
            f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
                / kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje itp./
            g) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zajmowania w/w stanowiska pracy
            h) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
           
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Walim w sekretariacie urzędu przy ulicy Bocznej 9 pok.1, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Referent ds. Gminnego Centrum Informacji do dnia 03.01.2007r do godz. 15.00.
 
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www .bip.walim.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Bocznej 9.
 
Procedura naboru zostanie przeprowadzona zgodnie z zarządzeniem Nr 267/2006 Wójta Gminy Walim z dnia 15 marca 2006r z pó?ń. zm. w sprawie ustalenia ?Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Walimiu?.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: ?Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r Nr 101, poz.926) oraz Ustawą z dnia 22.03.1990 o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1593 z pó?niejszymi zmianami)?.
 
 
Walim, dnia 19.12.2006r
Wójt Gminy
Adam Hausman
 
 
 
URZĄD GMINY WALIM


58-320 WALIM ul. BOCZNA 9

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĽCYCH WYMAGANIA FORMALNEReferent d/s Gminnego Centrum Informacji
Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się nastepujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:
Lp.
Imię i Nazwisko
Miejsce zamieszkania

1.
Sebastian Mika
Walim

Renata świerszczak-Sekretarz Komisji
Walim 05.01.2007r
 
INFORMACJA


o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko

Referenta d/s Gminnego Centrum Informacji


w Urzędzie Gminy Walim
Termin:

Dnia 11 stycznia 2007r o godzinie 12.00 sala narad w Urzędzie Gminy Walim ul. Boczna 9 odbędzie się spotkanie kwalifikacyjne z kandydatami.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2006-12-19 11:51:56
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2007-01-05 12:48:59
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:29
Ilość wyświetleń:1732

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij