Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Nabór na wolne stanowisko pracy Referenta ds. Obsługi Rady Gminy

WÓJT GMINY WALIM
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Referenta ds. Obsługi Rady Gminy
1.      Wymagania niezbędne:
 
a.       Wykształcenie wyższe administracyjne.
b.      Biegła znajomość obsługi komputera (środowisko Windows, Microsoft Office)
c.       Biegła obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarka, faks)
d.      Nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie
e.       Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku
 
2.      Wymagania dodatkowe
 
a.       Znajomość ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych a także miejscowego prawa powszechnie obowiązującego.
b.      Cechy osobowości: sumienność, staranność, odporność na stres, umiejętność profesjonalnej obsługi petentów
c.       Mile widziane posiadanie prawo jazdy i samochód osobowy w celu korzystania do celów służbowych.
 
3.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 
a. zapewnienie obsługi administracyjnej Rady i jej komisji sprawy kancelaryjno-techniczne,
    a w szczególności:
 
- przygotowanie we współpracy z właściwościwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Urzędu, materiałów dot. projektów uchwał Rady i jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,
- przechowywanie uchwał podejmowanych przez Rade Gminy i jej komisje,
- przekazywanie-za pośrednictwem kancelarii ogólnej-korespondencji do i od Rady jej komisji oraz poszczególnych radnych,
- przygotowanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,
- podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady, jej komisji i Wójta,
- protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań,
- prowadzenie rejestru uchwał i innych postanowień Rady i jej komisji,
- prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpretacji składanych przez radnych,
- organizowanie szkoleń radnych,
- przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do Rady Gminy
 
 
 
 
 Wymagane dokumenty:
            a) życiorys (CV)
            b) list motywacyjny
            c) dokument poświadczający wykształcenie / dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów
            d) kwestionariusz osobowy
            e) kserokopie świadectw pracy
            f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
/ kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje itp./
            g) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zajmowania w/w stanowiska
                pracy
            h) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
           
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Walim w sekretariacie urzędu przy ulicy Bocznej 9 pok.1, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Referent ds. Obsługi Rady Gminy do dnia 03.01.2006r do godz. 15.00.
 
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www .bip.walim.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Bocznej 9.
 
Procedura naboru zostanie przeprowadzona zgodnie z zarządzeniem Nr 267/2006 Wójta Gminy Walim z dnia 15 marca 2006r z pó?ń. zm. w sprawie ustalenia ?Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Walimiu?.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: ?Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r Nr 101, poz.926) oraz Ustawą z dnia 22.03.1990 o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1593 z pó?niejszymi zmianami)?.
 
 
Walim, dnia 19.12.2006r
 
Wójt Gminy
Adam Hausman
 
 
  
LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĽCYCH WYMAGANIA FORMALNE


Urząd Gminy Walim
58-320 WALIM ul. Boczna 9
.

Referent d/s obsługi Rady Gminy..
 


Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone
w ogłoszeniu:

Lp.
Imię i nazwisko
Miejsce zamieszkana
1.
Wioletta Sowa
Walim
2.
Aleksandra Fronczak
Wałbrzych
Renata świerszczak-Sekretarz Komisji
Walim 05.01.2007r
 
INFORMACJA


o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko

Referenta d/s obsługi Rady Gminy

w Urzędzie Gminy Walim
Termin:

Dnia 11 stycznia 2007r o godzinie 12.00 sala narad w
Urzędzie Gminy Walim ul. Boczna 9 odbędzie się
spotkanie kwalifikacyjne z kandydatami.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2006-12-19 11:53:32
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2007-01-05 12:52:03
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:29
Ilość wyświetleń:1688

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij