Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Nabór na wolne stanowisko pracy PODINSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ

 

 

 

WÓJT GMINY WALIM

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

PODINSPEKTOR  DS.  KSIĘGOWOŚCI  BUDŻETOWEJ

nazwa stanowiska pracy

 

 

  1. Wymagania niezbędne:

a)       Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub średnie ekonomiczne.

b)       Staż pracy 5 lat w tym co najmniej 2 lata w administracji samorządowej.

c)       Nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

d)       Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

  1. Wymagania dodatkowe:

a)       Znajomość przepisów prawa powszechnie obowiązującego i miejscowego w szczególności ustawy o samorządzie gminnym.

b)       Umiejętność obsługi systemów informatycznych.

c)       Cechy osobowości: sumienność i staranność, szybkość i trafność podejmowania decyzji, umiejętność zachowania się w sytuacjach konfliktowych, umiejętność pracy w zespole.

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)       prowadzenie ksiąg rachunkowych, analityka i syntetyka sporządzanie  sprawozdań w w/w zakresie

b)       uzgadnianie wydatków z zapisami księgowymi

c)       prowadzenie zaangażowania środków budżetowych

  1. Wymagane dokumenty:

a)       życiorys (CV)

b)       list motywacyjny

c)       dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów lub świadectwo dojrzałości/

d)       kwestionariusz osobowy

e)       kserokopie świadectw pracy

f)         inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje itp.)

g)       zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zajmowania w/w stanowiska pracy

h)       oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu  Gminy Walim w sekretariacie urzędu przy ulicy Bocznej 9 pok.1, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko PODINSPEKTOR DS KSIEGOWOŚCI BUDŻETOWEJ w terminie do dnia 05.05.2006r do godz. 15.00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /walim.bip.net.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Bocznej 9.

 

Procedura naboru zostanie przeprowadzona zgodnie z zarządzeniem Nr 267/2006 Wójta Gminy Walim z dnia 15 marca 2006r w sprawie ustalenia ?Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Walimiu?.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: ?Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z pó?niejszymi zmianami)?.

 

 

 

 

Walim, dnia 14.04.2006r

 

 

Wójt Gminy

Józef Piksa

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2006-04-14 10:41:24
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2006-04-21 08:08:55
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:28
Ilość wyświetleń:1129

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij