Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Obsługa bankowa budżetu gminy

 Z-11/n/04

Walim, 2004-11-03

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:
Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Walim

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Walim
ul. Boczna 9
58-320 Walim

Strona walim.bip.net.pl

E-mail : urząd@walim.pl

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
W siedzibie Zamawiającego  Urząd Gminy Walim ul. Boczna 9 pok. nr 14 w godz. od 8:00 do 10:00 lub za zaliczeniem pocztowym
 
cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne:  cena - 20,00 zł

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Walim polegającej na:
1. Otwieraniu i prowadzeniu rachunku bieżacego budżetu, rachunków bieżących jednostek budżetowych, rachunków funduszy specjalnych i celowych, rachunkow pomocniczych
2. Realizacji poleceń przelewów do innych banków w systemie Elixir-on line, Sybir lub innych tego rodzaju.
3. Realizacji poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku).
4. Przyjmowaniu wpłat gotówkowych.
5. Dokonywaniu wypłat gotówkowych.
6. Uruchomieniu programu typu home banking lub innego o takich samych lub wyższych parametrach w wersji jednostanowiskowej łącznie z wyposażeniem w niezbędny sprzęt, oprogramowanie i przeszkolenie personelu ( z możliwością uruchomienia drugiego stanowiska na sprzęcie Gminy) umożliwiajacego:
- składanie poleceń przelewu z rachunków własnych na inne rachunki w bankach krajowych,
- uzyskanie informacji o wszystkich operacjach wykonywanych w dniu bieżącym na rachunkach własnych i do innych banków,
- uzyskanie zbiorczych informacji o saldzie lub operacjach dnia na wybranych lub wszystkich rachunkach,
-dokonywanie lokat,
- przeprowadzanie operacji zagranicznych,
- realizacja wynagrodzeń pracowników
7. Lokowaniu wolnych środków na lokatach jednodniowych, tygodniowych, weekendowych, typu call.
8. Uruchomieniu kredytu rewolwingowego w rachunku bieżącym.
9. Uruchomieniu punktu kasowego lub agencji w Walimiu.
 


kod CPV - 660 0000-0  - usługi pośrednictwa finansowego


5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
 [o] Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 [ ] Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: od. 01.01.2005r do 31.12.2007r
 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. Wykonywanie usług będących przedmiotem przetrgu nie może być krótsze niż 3 lata i w tym okresie obsługa budżetu jednostek samorządu terytorialnego w ilości  co najmniej 2 poswiadczone stosownymi referencjami.
2. Wykonawca w terminie do 31.01.2005r zobowiazany jest do uruchomienia na terenie Walimia punktu kasowego lub agencji.

8) Informacja na temat wadium:
 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

---------------------------------------------------------------------------
| Nazwa kryterium                                                |Waga    |
---------------------------------------------------------------------------
|Cena                                                                      |60      |
---------------------------------------------------------------------------
|Opłacalność ekonomiczna rachunku                      |30      |
---------------------------------------------------------------------------
|Bezpieczeństwo ekonomiczne banku                    |10      |
---------------------------------------------------------------------------

10) miejsce i termin składania ofert:
 [o] w siedzibie zamawiającego

Gmina Walim
ul. Boczna 9
58-320 Walim

Pokój nr 1
 [ ] w innym miejscu
Nazwa
Ulica
Kod Miejscowość
Pokój nr

do dnia 2004-11-22 do godz. 10:00

11) termin związania ofertą
okres 30 dni , tj. do dnia 2004-12-22

 ____________________________________

Gmina Walim

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2004-11-03 09:25:44
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2004-11-03 09:29:12
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:27
Ilość wyświetleń:1326

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij