Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Opracownie miejscowego planu zagpospodarowania przestrzennego wsi Niedświedzice

 Z-10/n/04

miejscowość, 2004-09-23

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:
Opracownie miejscowego planu zagpospodarowania przestrzennego wsi Niedświedzice

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Walim
ul. Boczna 9
 

58-320 Walim

Strona WWW  bip.walim.pl
E-mail  : przetargi@walim.pl
 
..............................

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
W siedzibie Zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym
cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: 30,00 zł

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest opracowaniew oparciu o Ustawę z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zgospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80 poz.717) oraz Uchwałę Rady Gminy Nr XXIV/130/2004 z dnia 15 września 2004r  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszru w obrebie wsi Niedświedzice przewidzianego w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy pod zainwestowanie wiejskie.
Przedmiot zamówienia winien być sporządzony w wersji tradycyjnej- garficznej oraz elektronicznej.


kod CPV- 74251000-3 - usługi planowania przestrzennego


5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
 [o] Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 [ ] Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: termin wykonania zamówienia - 30.03.2006r

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Oprócz warunków ustawowych oferent musi prowadzić swoja działalność przez okres nie krótszy niż trzy lata licząc od dnia terminu składania ofert i wtym czasie zrealizował co najmniej dwa  zamówienia o charakterze i wielkości przedmiotu zamówienia potwierdzone zaświadczeniami o ich należytym wykonaniu.
Nie spełnienie tych warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty

8) Informacja na temat wadium:
1000,00 zł

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:


---------------------------------------------------------------------------
| Nazwa kryterium                                                |Waga    |
---------------------------------------------------------------------------
|Cena                                                                     |100     |
---------------------------------------------------------------------------

 

10) miejsce i termin składania ofert:
 [o] w siedzibie zamawiającego
Gmina Walim
ul. Boczna 9


58-320 Walim

Pokój nr 1
 [ ] w innym miejscu
Nazwa
Ulica
Kod Miejscowość
Pokój nr

do dnia 2004-10-11 do godz. 10:00
 

11) termin związania ofertą
okres 30 dni , tj. do dnia 2004-11-09

                                                    
                                                    
                                                    
____________________________________
Gmina Walim

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2004-09-24 09:36:34
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2004-09-24 09:38:32
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:27
Ilość wyświetleń:1102

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij