Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Przetarg na udzielenie kredytu inwestycyjnego

 Z-6/n/04

Walim, 2004-07-22

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:

Udzielenie kredytu inwestycyjnego w kwocie 619.156 zl na sfinansowanie zadania realizowanego w ramach programu SAPARD p.n. "Przebudowa ulicy Kościelnej w Olszyńcu"


1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Walim
ul. Boczna 9
58-320 Walim
Strona WWW.ugwalim.wp.pl
ugwalim@wp.pl
..............................

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
W siedzibie Zamawiajacego pok. nr 14 lub za zaliczeniem pocztowym
cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: 20,00 zl

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Udzielenie kredytu inwestycyjnego w kwocie 619.156 zł na sfinansowanie zadania realizowanego w ramach programu SAPARD p.n. " Przebudowa ulicy Kościelnej w Olszyńcu".
Część kredytu w kwocie 372.000 zł jest to kredyt krótkoterminowy ze spłatą do 31.12.2004r, pozostała kwota 247.156 zł jest to krefdyt długoterminowy ze spłatą w latach 2005 do 2010 r. Zabezpieczenie kredytu w formie weksla

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
 [o] Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 [ ] Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: do 30.09.2004 r

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Oferent musi spełniać warunki wynikające z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych

8) Informacja na temat wadium:
..............................

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
---------------------------------------------------------------------------
| Nazwa kryterium                                                |Waga    |
---------------------------------------------------------------------------
|Cena                                                                    |100     |
---------------------------------------------------------------------------


10) miejsce i termin składania ofert:
 [o] w siedzibie zamawiającego
Gmina Walim
ul. Boczna 9
58-320 Walim
Pok. nr 1
 [ ] w innym miejscu
Nazwa
Ulica
Kod Miejscowość
Pokój nr

do dnia 2004-08-09 do godz. 12:00

11) termin związania ofertą
okres 30 dni , tj. do dnia 2004-09-08

                                                    
                                                    
                                                    
____________________________________
Gmina Walim

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2004-07-22 09:57:19
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2004-07-22 09:59:41
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:27
Ilość wyświetleń:1221

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij