Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Projekt sala gimnastyczna

 

Z-5/n/04

 Walim, 2004-06-03

  

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie projektu technicznego sali gimnastycznej w Walimiu

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Walim

ul. Boczna 9

58-320 Walim

Strona WWW.ugwalim.wp.pl

E-mail ; ugwalim@wp.pl

..............................

 2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

w siedzibie Zamawiającego  pok. nr 14 w godz. od 8:00 o 10:00 lub za zaliczeniem pocztowym

cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: 20,00 zł

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Opracowanie projektu technicznego sali gimnastycznej pełnowymiarowej w Walimiu w oparciu o posiadaną Koncepcję.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie:

- uzyskanie mapy do celów projektowych

-opracowanie kompletnego projektu techniczno - budowlanego wraz z projektem adaptacji istniejacej kotłowni  gazowej na kotłownię z wykorzystaniem odnawialnych śródeł energii dla celów grzewczych Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i projektowanej sali gimnastycznej

- wykonanie oceny oddziaływania na środowisko

- opracowanie studium wykonalności inwestycji

-opracowanie specyfikacji technicznej wykonania robót

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego

- opracowanie przedmiaru robót

- uzyskanie pozwolenia na budowę inwestycji

- pełnienie nadzoru autorskiego  w czasie realizacji inwestycji

-wykonanie wszelkich innych nie wymienionych opracowań i dokumentów, które są niezbędne do realizacji inwestycji i uzyskania pozwolenia na budowę  

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:

do 31 października 2004r należy złożyć komplet dokumentów w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu celem uzyskania pozwolenia na budowę

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 

- Oferent musi spełniać warunki wynikające z art. 22 ust.1 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych

- Okres działalności firmy nie może być krótszy niż 3 lata od daty złożenia oferty i w tym okresie wykonawca opracował co najmniej 2 projekty o charakterze przedmiotu zamówienia potwierdzone pozytywnymi opiniami należytego ich wykonania, z których co najmniej jeden został zrealizowany lub jest w trakcie realizacji. Fakt wykonania inwestycji bąd? trwania jej realizacji winien być poświadczony przez inwestora.  Oferta nie spełniająca tego warunku zostanie odrzucona

8) Informacja na temat wadium:

1500 zł 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

---------------------------------------------------------------------------

| Nazwa kryterium                                                |Waga    |

---------------------------------------------------------------------------

|Cena                                                            |100%|

---------------------------------------------------------------------------

 10) miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego

Gmina Walim

ul. Boczna 9

58-320 Walim

Pok. nr 1

do dnia 2004-06-25 do godz. 10:00

 11) termin związania ofertą

okres 30 dni , tj. do dnia 2004-07-25

                      

____________________________________

Gmina Walim

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2004-06-03 07:11:27
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2004-06-04 07:14:49
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:27
Ilość wyświetleń:1233

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij