OBWIESZCZENIE

 

Działając na podstawie art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U nr 98 z 2000 r.  poz. 1071 z pó?n. zm.), w związku z art. 46a ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, z 2001 r. poz 627 z pó?n. zm), że w dniu 16 września 2005 r. zostało na wniosek Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o. o., Aleje Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa wszczęto postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej SB 49506 Walim w miejscowości Walim, obręb Walim, działka nr 662/1.

            Strony postępowania w ciągu 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszej informacji mogą zapoznać się z wnioskiem i raportem oddziaływania inwestycji na środowisko w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu przy ulicy Bocznej 9 w pokoju nr 8 w godzinach pracy urzędu.

 

Sygnatura sprawy O? 7624/01/05