Walim 07-12-2005

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Wójt Gminy Walim ogłasza I przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Walimiu ul. Długa 8 składającego się z 2 pomieszczeń o łącznej powierzchni 38,60 m2.

Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności nieuciążliwej dla pozostałych użytkowników budynku.

Stawka wyjściowa za 1 m2 powierzchni wynosi

6,00 zł. + 22 % VAT , postąpienie przetargowe wynosi 0,50 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 grudnia 2005 r.

o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Gminy

w Walimiu ul. Boczna 9.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 847,65 zł. w banku na konto Urzędu Gminy Walim ul. Boczna 9

62 1020 5095 0000 5802 0011 2524

do dnia 27 grudnia 2005 r.