Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Rokowania w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 położonego na I piętrze budynku w Walimiu obręb Walim przy ulicy Kościuszki 5

 

Walim ,dnia  9.XI. 2005r.

 

Ogłoszenie Nr 22/2005

Wójt Gminy Walim  ogłasza rokowania po drugim przetargu  zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż :

 

1/ Lokalu mieszkalnego nr 7 położonego na I piętrze  budynku w Walimiu obręb Walim przy ulicy Kościuszki 5  złożonego z kuchnio-pokoju o powierzchni użytkowej 21,49 m2  pomieszczeń przynależnych tj. piwnicy o pow. 4,31 m 2 , komórki poza budynkiem o pow. 3,86 m 2 , stryszku o pow. 4,71m 2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku nr 5 i 7 oraz ich urządzeniach i działki numer 569/2 o powierzchni 1516 m 2   wynoszącym 253/1000. Nieruchomość stanowi własność  Gminy Walim i wolna jest od obciążeń i  praw osób trzecich oraz wykazana jest w księdze wieczystej Nr 30 971 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu.

 2/ Cenę wywoławczą  do rokowań ustala się w wysokości  4 500 ,00 zł,- / słownie: cztery tysiące pięćset złotych /  .

 3/ Przetargi  na sprzedaż lokalu zakończone wynikiem negatywnym  przeprowadzono

w dniu 4 lipca 2005 roku oraz w dniu 3 października 2005 roku .

4/  Zgłoszenia udziału w rokowania należy składać  w formie pisemnej w zamkniętych kopertach w  Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9 pokój nr  1  najpó?niej do dnia

7 grudnia 2005 roku, do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium .

 5/ Zgłoszenie powinno zawierać :

- imię , nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba   prawna lub inny podmiot

-datę  sporządzenia  zgłoszenia

-oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunku bez zastrzeżeń

-proponowaną cenę i sposób jej zapłaty

 6/ Rokowania  odbędą się w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu ul. Boczna  nr 9

  12 grudnia 2005 roku  o godzinie 10 00 .

 7/Warunkiem przystąpienia do rokowań  jest dokonanie  wpłaty wadium tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy w kwocie

 450,00 zł,- /słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych  /.Wadium można wpłacać gotówką

w kasie Agencji PKO  w Walimiu lub realizować płatność w formie przelewu bankowego

lub elektronicznego na konto  Gminy Walim Nr konta : 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524 PKO BP S.A. I Oddział  Wałbrzych  nie pó?niej niż do dnia 7 grudnia 2005 roku .

Za termin  potwierdzający dokonanie wpłaty  na konto uznaje się datę lokacji środków na rachunku  Gminy .Wadium wpłacone przez uczestnika rokowań zalicza się  na poczet ceny  nabycia. Nie przystąpienie do zawarcia umowy powoduje przepadek wadium .

 8/  Rokowania  przeprowadza się w dwóch etapach, pierwszy przy udziale wszystkich oferentów  drugi ustny etap  przy udziale oferentów  których  zgłoszenia zostały zakwalifikowane do udziału w tej części, przeprowadzając  rokowania  osobno z każdą z osób.   

 9/ Zastrzega się, że  organowi przysługuje  prawo zamknięcia  rokowania bez wybrania 

nabywcy nieruchomości .

  10/ Sprzedawca zobowiązuje kupującego do wnoszenia miesięcznych  udziałów w kosztach eksploatacji  i remontów  budynku, terminowego uiszczania  opłat podatkowych oraz do pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości:

-zwrot kosztów  wyceny w kwocie 370,00 zł,-

- opłata sądowa i notarialna

 11/Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje  pierwszeństwo w nabycia  nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku

o gospodarce nieruchomościami upłynął 17.05.2005 r.

 12/ Szczegółowe informacje  o warunkach  rokowań  można uzyskać w pokoju nr  7  Urzędu Gminy w Walimiu  lub  pod numerem telefonu  8 494 350 .

 13/ Ogłoszenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej  www.bip.Walim.pl oraz

wywieszeniu  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walimiu i na tablicy ogłoszeń w Walimiu .

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2005-11-09 08:55:23
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2005-11-09 09:00:35
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:26
Ilość wyświetleń:1431
Gmina Walim
Boczna 9, 58-320 Walim

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij