Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2016-03-03, Zapytanie ofertowe "Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Walim"

ZO/Rewitalizacja/4/2016                                                                              Walim, 15.03.2016 r.

   

INFORMACJA O WYNIKU

 

postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2015 r. poz. 2164 ze zm.) określonego w art. 4 pkt. 8.

 

W prowadzonym postępowaniu, tj.: zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Walim" oferty nadesłały 4 firmy:

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

(I kryterium)

Cena

(w złotych)

(II kryterium)

Doświadczenie

(liczba referencji)

Punkty

1

Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o.

Ul. Ostrowskiego 30

52-238 Wrocław

27.000,00

25

77,50

2

WESTMOR CONSULTING

Urszula Wódkowska

Ul. Królewiecka 27, 87-800 Włocławek

43.050,00

50

79,49

3

Lider: Krzysztof Dąbrowski,

doradztwo samorządowe

Ul. Leśna 20a, 72-500 Międzyzdroje

Członek: Krzysztof Pałka (os. fizyczna)

-

-

-

4

WROCONSULT Sp. z o.o.

Ul. Siedlecka 26

54-101 Wrocław

-

-

-

 

W prowadzonym postępowaniu odrzucono oferty nr 3 i 4 (niespełnienie warunków udziału w postępowaniu).

           

Do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę:

WESTMOR CONSULTING Urszula Wódkowska

Ul. Królewiecka 27

87-800 Włocławek

Z firmą tą zostanie zawarta umowa.

Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 


ZO/Rewitalizacja/4/2016                                                                            Walim, dn. 03.03.2016 r.

                                                                                       

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

1. Wójt Gminy Walim zaprasza Państwa do składania ofert w postępowaniu o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro netto pn.

"Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Walim"

 

 

2. Zakres zadania.

            Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Walim zgodnie z wytycznymi Ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji wraz z zapewnieniem udziału interesariuszy na każdym etapie tworzenia GPR (partycypacja społeczna) oraz przeprowadzeniem diagnoz służących sporządzeniu Gminnego Programu Rewitalizacji.

3. Warunki udziału w postępowaniu.

            W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) wykonali minimum 3 gminne lub lokalne programy rewitalizacji oraz minimum 3 inne dokumenty strategiczne (potwierdzone referencjami)

b) uczestniczyli w przygotowaniu wniosku (ocenionego pozytywnie) w konkursie dotacji dla gmin na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji Województwa Dolnośląskiego (potwierdzenie od JST)

4. Termin wykonania zadania: 31.08.2016 r.

5. Kryteria oceny ofert:

Cena - 55%

Doświadczenie - 45%

 

Nazwa kryterium

Wzór

Sposób oceny

Cena

PC = (Cn : Cb) x 55

Cn - cena najniższa 

Cb - cena badanej oferty

Punkty za cenę zostaną wyliczone zgodnie z formularzem ofertowym 0-55 pkt wg. wzoru

Doświadczenie

PG = (Gb : Gmax) x 45

Gb - liczba referencji w badanej ofercie  

Gmax - maksymalna liczba referencji

Punkty za doświadczenie zostaną wyliczone zgodnie z ilością referencji załączonych do oferty 0-45 pkt wg. wzoru

 

Opis sposobu przygotowania oferty:

  • ceny podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie (netto i brutto)
  • ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność. Koperta powinna być zaadresowana na: "Gmina Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim" oraz oznakowana w sposób następujący:

"Oferta na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Walim"

 

6. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (Ul. Boczna 9, 58-320 Walim) drogą pocztową, drogą elektroniczną (przetargi@walim.pl) lub faksem (nr faksu - 74 8494 355) do dnia 11.03.2016 r., godz. 10:00

7. Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie postępowania jest:

Pan Marcin Budka, tel. (74) 8494 346

8. Wybór oferty nastąpi w dniu 14.03.2016 r.

9. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego:

  1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
  2. Kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru uprawniającego wykonawcę do występowania w obrocie prawnym (wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania oferty)
  3. Kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 3 zapytania ofertowego.

                      

Załączniki:

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

 

                                                                                                         

Z up. Wójta

Sekretarz Gminy Walim

Aleksandra Ignaszak

Załączniki

Zał. nr 1 Formularz ofertowy (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Gmina Walim
Źródło informacji:Justyna Kłos
Data utworzenia:2016-03-03 08:06:07
Wprowadził do systemu:Justyna Dobek
Data wprowadzenia:2016-03-03 08:06:24
Opublikował:Justyna Dobek
Data publikacji:2016-03-03 08:08:13
Ostatnia zmiana:2016-03-15 09:14:08
Ilość wyświetleń:1216
Gmina Walim
Boczna 9, 58-320 Walim

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij