Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Wójt Gminy Walim ogłasza nabór na stanowisko Lokalny Animator Sportu na kompleksie Boisk Orlik w Walimiu na 2016 r.

 

Wójt Gminy Walim

ogłasza nabór na stanowisko Lokalny Animator Sportu

na kompleksie Boisk Orlik w Walimiu na 2016 r.

Forma zatrudnienia:

Umowa  zlecenie zawarta na okres 9 miesięcy: kwiecień - grudzień 2016 r.

W okresie 1 miesiąca liczba godzin zajęć udokumentowanych dziennikiem zajęć wynosi:

80 godzin - umowa zlecenie z Urzędem Gminy Walim;

80 godzin - umowa zlecenie z ,,Operatorem,, projektu Lokalny Animator Sportu wyłonionym w ramach konkursu Ministerstwa Sportu i Turystyki przy wykorzystaniu środków przekazanych na ten cel przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

 

 

Niezbędne kwalifikacje:

 1. Obywatelstwo polskie;
 2. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 4.  Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie obowiązków animatora (zaświadczenie    lekarskie);
 5.  Posiadanie kwalifikacji i uprawnień do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. nauczyciela wychowania fizycznego lub trenera dyscypliny sportu lub ukończył specjalistyczny kurs instruktorski w dyscyplinach sportowych i zdał egzamin końcowy;
 6. Mile widziana jest udokumentowana praca z dziećmi i młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera lub instruktora sportu;
 7.  Mile widziane jest udokumentowane ukończenie kursu udzielania pierwszej pomocy;

 Nieposzlakowana opinia;

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Organizacja regularnych i atrakcyjnych pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży uwzględniający powszechną dostępność, przełamywanie barier w dostępie do sportu z powodów ekonomicznych, wychowanie w duchu szacunku i współpracy (przeciwdziałanie agresji i patologii);
 2. Organizacja regularnych i atrakcyjnych zajęć sportowych dla jednej wybranej grupy priorytetowej (przedszkolaki, dziewczęta, rodziny, kobiety, osoby niepełnosprawne, seniorzy)
 3. Przeprowadzenie przynajmniej dwóch lokalnych akcji promocyjnych, w tym organizacja imprez i wydarzeń sportowych dla społeczności lokalnej (różne grupy społeczne i wiekowe) promujących zdrowy styl życia;
 4. Zaangażowanie wolontariuszy i wolontariuszek w działania na Orliku;
 5. Współpraca z klubami sportowymi w celu wspierania rozwoju młodych talentów sportowych
 6. Współpraca ze szkołami i organizacjami sportowymi w celu popularyzacji aktywności fizycznej;
 7. Angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych lub objętych patronatem przez Ministra Sportu i Turystyki;
 8. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji;
 9. Utrzymywanie czystości i porządku na kompleksie boisk Orlik  i wokół nich;

 

 

 

 

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Koncepcja funkcjonowania obiektu Orlik 2012;
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane uprawnienia trenerskie lub instruktorskie oraz ewentualne referencje;
 5. Kserokopie świadectw pracy;
 6. Kserokopie dokumentów poświadczających dodatkowe kwalifikacje;
 7. Oświadczenie o niekaralności;
 8. Zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowa;
 9. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

 

Informacje dodatkowe:

 1. Zatrudnienie nastąpi na podstawie umowy zlecenia zawartej pomiędzy: ,,Operatorem,, projektu  przy wykorzystaniu środków przekazanych na ten cel przez Ministerstwo Sportu i Turystyki  (I umowa zlecenie obejmująca min. 80 h zajęć miesięcznie).
 2. Zatrudnienie nastąpi na podstawie umowy zlecenia z Urzędem Gminy Walim
  (II umowa zlecenie obejmująca min. 80 h zajęć miesięcznie).
 3. Planowany okres zatrudnienia: od kwietnia do grudnia 2016 r.
 4. Szczegółowy zakres obowiązków  animatora na danym obiekcie zostanie określony przez gospodarza obiektu.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Walim w godzinach urzędowania  do dnia 14.03.2016 r. do godz. 1000

Dokumenty powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie z adnotacją: ,,Lokalny Animator Sportu  2016". Oferty nadesłane po terminie ich składania nie będą rozpatrywane.

W razie wątpliwości proszę kontaktować się z kierownikiem

Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu. ul Boczna 8A , tel. 74/84230 33

 

Postępowanie konkursowe będzie składać się z dwóch etapów:

 • Etap pierwszy - wstępna selekcja pod względem spełnienia kryteriów formalnych;
 • Etap drugi - wybór kandydatów w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu, osoby zakwalifikowane będą powiadomione telefonicznie. Kandydatów prosimy o podanie telefonu kontaktowego, brak numeru telefonu wyłącza z możliwości powiadomienia o dalszym etapie konkursu.

Wyniki naboru będą ogłoszone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na urzędowej tablicy ogłoszeń.

 

Wójt Gminy Walim zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy w przypadku nieuzyskania dofinansowania w ramach projektu Ministerstwa Sportu i Turystyki na 2016 roku.

 

Metadane

Źródło informacji:Renata Świerszczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Renata Świerszczak
Data wprowadzenia:2016-03-01 14:37:51
Opublikował:Renata Świerszczak
Data publikacji:2016-03-01 14:40:41
Ostatnia zmiana:2016-03-01 15:08:55
Ilość wyświetleń:1939

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij