W sprawie:
zmiany Uchwały Nr XIII/80/2015 Rady Gminy Walim z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach z udziałem Gminy Walim


Data uchwały:
2016-01-26

Numer uchwały:
XIV/87/2016

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni, od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego