W sprawie:
przyjęcia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Walim na 2016 rok

Data uchwały:
2016-01-26

Numer uchwały:
XIV/84/2016

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia