Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Wywóz nieczystości stałych z obiektów, placów, ulic na terenie Gminy Walim

 

Z-5/n/05

Walim, 2005-08-26

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedmiot zamówienia:

Wywóz nieczystości stałych z obiektów, placów, ulic na terenie Gminy Walim

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Walim

ul. Boczna 9

58-320 Walim

Strona WWW.bip.walim.pl

E-meil: - przetargi@walim.pl

..............................

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pocztą- za zaliczeniem pocztowym lub osobiście w siedzibie Zamawiajacego pok. nr 8

cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: 30,00 zł

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiot zamówienia obejmuje wywóz nieczystości stałych z obiektów ( budynki mieszkalne, użyteczności publicznej, zakłady), placów i ulic  na terenie Gminy Walim ( wyszczególnionych w załączniku nr 1 do SIWZ) wg. zawartych umów z:

1) Urząd Gminy Walim

2) Administracja Budynków Komunalnych w Walimiu

3) Gminny Ośrodek Kultury w Walimiu

4) Muzeum Sztolni Walimskich w Walimiu

5) Gminny Zespół Obsługi Szkół w Walimiu

Wywóz nieczystości stałych to opróżnianie pojemników raz w tygodniu, w które to pojemniki Wykonawca zobowiązany  jest wyposażyć nieruchomości administrowane przez w/w podmioty zgodnie z załącznikiem nr 1 określającym  adres nieruchomości, wielkość i ilość pojemników wtraz z kompletem pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (szkło, papier, PET,baterie).

Wykonawca ma obowiązek usuwania odpadów składowanych poza pojemnikami w obrębie ich usytuowania   ( rozsypanych).

Wykonawca ma obowiązek organizowania nie rzadziej niż raz w miesiącu akcji zbierania odpadów wielkogabarytowych usuwanych przez mieszkańców ze strychów i piwnic.

 

90.11.13.00-1 - usługi usuwania nieczystości

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

6) Termin wykonania zamówienia: do 30.04.2008r

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Oprócz warunków ustawowych wykonawca musi spelniać następujące warunki dodatkowe:

1) Wykonawca musi posiadać zezwolenie Wójta Gminy Walim na wywóz nieczystości stałych wydane w formie decyzji administracyjnej ważne w okresie trwania umowy

2) Sprzęt przeznaczony do realizacji zamówienia nie może być wyprodukowany przed 2000r

3)Wykonawca musi posiadać zapewnienie odbioru nieczystości stałych na składowisko na okres obowiązywania umowy w ilości nie mniejszej niż wynikajaca z bilansu pojemników wg. załącznika nr 1 przyjmując, że

8) Informacja na temat wadium:

10.000,00 zl

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

---------------------------------------------------------------------------

| Nazwa kryterium                                                |Waga    |

---------------------------------------------------------------------------

|Cena                                                            |100     |

---------------------------------------------------------------------------

 

10) miejsce i termin składania ofert:

 [o] w siedzibie zamawiającego

Gmina Walim

ul. Boczna 9

58-320 Walim

Pokój nr 1

do dnia 2005-10-11 do godz. 10:00

11) termin związania ofertą

okres   60, tj. do dnia 2005-12-09

12)

 Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Prezesowi UZP dnia 2005-08-18

____________________________________

Gmina Walim

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2005-08-26 10:11:01
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2005-08-26 10:12:54
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:25
Ilość wyświetleń:1454
Gmina Walim
Boczna 9, 58-320 Walim

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij