Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej w Zagórzu Śląskim,243/1 o powierzchni 3100 m2

Walim, dnia   5.12..2006r.
 
OGŁOSZENIE Nr 19/2006
Wójt Gminy Walim   o g ł a s z a
 
              Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej, nieuzbrojonej w urządzenia infrastruktury technicznej, położonej w Zagórzu Śląskim,    określonej numerem geodezyjnym 243/1 o powierzchni 3100 m 2  przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową oraz zabudowę zagrodową, wykazanej w księdze wieczystej
 nr 36 787  prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu. Sposób zagospodarowania nieruchomości ustala się zgodnie z przeznaczeniem. Nieruchomość stanowi własność Gminy Walim i wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich .
Cena wywoławcza-23 000,00 zł,- netto + 22% VAT brutto- 28 060,00 zł,-
Wadium    -   2 300,00 zł,-
Przetarg odbędzie się w dniu 12 stycznia 2007 r. o godzinie 1000
w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu ul .Boczna nr 9 .
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium.Wadium można płacać gotówką w kasie Agencji PKO w Walimiu lub realizować płatność w formie rzelewu bankowego lub elektronicznego na konto Gminy Walim nr konta 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524   PKO BP S.A.I Oddział Wałbrzych , nie pó?niej niż do dnia 8 stycznia 2007 r. Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy . Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu . Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia .Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo nie pó?niej niż do dnia zawarcia umowy notarialnej , przy czym za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datę   lokacji środków na rachunku Gminy. Termin umowy notarialnej zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu . Nie przystąpienie do zawarcia umowy powoduje przepadek wadium , a przetarg czyni niebyłym. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych . Wójt Gminy Walim może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów , przy czym informacja o odwołaniu przetargu musi być niezwłocznie podana do publicznej wiadomości . Sprzedawca zobowiązuje kupującego do terminowego uiszczania opłat podatkowych oraz do pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości :
zwrot kosztów dokumentacji w kwocie  152,00 złotych ,
-opłata sądowa i notarialna .
Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Okazanie granic działki na wniosek i koszt nabywcy. Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął 28 czerwca 2006 r. Wszelkich informacji udziela się w pokoju nr 7 Urzędu Gminy w Walimiu   lub telefonicznie pod numerem 074 8494 ?350 .
 Ogłoszenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej walim.bip.net.pl
 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2006-12-06 08:00:22
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2006-12-06 09:52:58
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:19
Ilość wyświetleń:1414

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij