Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Zagórzu Śl. określonej numerem działki 95/1

 

Walim,  31.08.2006 r.

 

   

 

OGŁOSZENIE  Nr   11 /2006

 

Wójt Gminy Walim   o g ł a s z a

 

Pierwszy  przetarg  ustny  nieograniczony na  sprzedaż  nieruchomości położonej w Zagórzu Śl. określonej  numerem  działki   95/1  o powierzchni 448 m 2  zabudowanej obiektem  użytkowym ?Słoneczna?  nad Jeziorem Bystrzyckim o powierzchni użytkowej 159,43 m 2 ,  parterowym z przyziemiem jako piwnica o ścianach z betonu i kamienia  o konstrukcji parteru ryglowej obitej obustronnie deskami, krytym płytkami z eternitu .

 

Miejscowy  plan zagospodarowania  przestrzennego dla nieruchomości nie został uchwalony.

 

W  ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jest klaso-użytkiem  Bi-inne  tereny zabudowane. W nieaktualnym ogólnym  planie zagospodarowania przestrzennego  Gminy Walim  działka przeznaczona jest pod usługi z  zakresu  turystyki i wczasów. W Studium  Uwarunkowań  i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Walim   działka oznaczona jest jako baza rekreacyjna.

 

Sposób zagospodarowania  nieruchomości  ustala się na cele rekreacyjne .      

 

Nieruchomość stanowi własność Gminy Walim, wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich  i wykazana jest w księdze wieczystej numer 45 782 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu .

 

Cena  wywoławcza    -  69 000,00 zł,  co stanowi równowartość 17 463 EURO

 

Wadium                          6 900,00 zł,-

 

 

Przetarg  odbędzie się w  dniu 6 października  2006 r. o godzinie  10 00

 

w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9 .

 

Warunkiem  przystąpienia do przetargu  jest dokonanie  wpłaty wadium .

 

Wadium można wpłacać gotówką w  kasie Agencji PKO w  Walimiu  lub realizować płatność w formie  przelewu  bankowego lub elektronicznego  na  konto  Gminy  Walim  nr  konta  62 1020 5095 0000 5802 0011 2524   PKO BP S.A.I Oddział  Wałbrzych , nie pó?niej niż  do dnia  2.X. 2006 r. Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto  uznaje się datę lokacji środków  na rachunku Gminy . Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej  przed otwarciem przetargu .

 

Wadium  wpłacone przez uczestnika  przetargu,  który przetarg  wygrał  zalicza się na poczet ceny nabycia. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu  płatna jest  jednorazowo  nie pó?niej niż  do dnia  zawarcia umowy notarialnej,  przy czym za termin potwierdzający dokonanie  wpłaty  na konto  uznaje się  datę   lokacji środków na rachunku  Gminy .

 

Termin  umowy notarialnej  zostanie wyznaczony  w ciągu 21 dni od dnia  rozstrzygnięcia  przetargu .Nie przystąpienie  do zawarcia umowy powoduje  przepadek  wadium, a przetarg czyni  niebyłym . Przetarg jest ważny bez względu na  liczbę uczestników, jeżeli chociaż  jeden uczestnik zaoferuje co najmniej  jedno postąpienie  powyżej ceny wywoławczej.

O wysokości  postąpienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono wynosić mniej niż 1%  ceny wywoławczej, z zaokrągleniem  w górę do pełnych  dziesiątek złotych .

Wójt Gminy  Walim  może  odwołać ogłoszony przetarg  jedynie z ważnych  powodów , przy czym informacja  o odwołaniu przetargu musi być niezwłocznie podana  do  publicznej wiadomości .

 

Sprzedawca  zobowiązuje  kupującego do terminowego uiszczania opłat podatkowych  oraz  do pokrycia  kosztów  związanych  z nabyciem nieruchomości  :

-         zwrot kosztów dokumentacji w kwocie  162,25 złotych ,

      - opłata  sądowa i notarialna .

  Okazanie  granic działki na wniosek i koszt nabywcy .

 Termin do złożenia wniosku  przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości  zgodnie  z art. 34 ust.1 pkt 1  i pkt 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami  upłynął    30.08.2006 r.

 Wszelkich  informacji udziela się w pokoju nr 7 Urzędu Gminy w Walimiu   lub telefonicznie pod numerem  074 8494 ?350 .

 

 Ogłoszenie  podlega opublikowaniu na stronie  internetowej  walim.bip.net.pl  na  tablicy ogłoszeń w Walimiu oraz  w Tygodniku Wałbrzyskim.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2006-08-31 11:13:14
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2006-08-31 11:14:15
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:19
Ilość wyświetleń:1431

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij