Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w Walimiu , określonej numerem geodezyjnym 624/3 o powierzchni 1500 m 2

 

Walim, dnia 16.03.2006 r.

OGŁOSZENIE Nr 6/2005

Wójt Gminy Walim o g ł a s z a

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w Walimiu , określonej numerem geodezyjnym 624/3 o powierzchni 1500 m 2przeznaczonej pod budowę domu jednorodzinnego , wykazanej w księdze wieczystej nr 58 206 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu . Sposób zagospodarowania nieruchomości ustala się zgodnie z przeznaczeniem .

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Walim działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową. Nieruchomość stanowi własność Gminy Walim i wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich .

Cena wywoławcza - 22 000,00 zł,- + 22% VAT

Wadium - 2 200,00 zł,-

Przetarg odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2006 r. o godzinie 10 40 w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu ul .Boczna nr 9 .

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium .

Wadium można wpłacać gotówką w kasie Agencji PKO w Walimiu lub realizować płatność w formie przelewu bankowego lub elektronicznego na konto Gminy Walim nr konta

62 1020 5095 0000 5802 0011 2524 PKO BP S.A.I Oddział Wałbrzych , nie pó?niej niż do dnia 19 kwietnia 2006 r. Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy . Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu .

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo nie pó?niej niż do dnia zawarcia umowy notarialnej , przy czym za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy .

Termin umowy notarialnej zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu .

Nie przystąpienie do zawarcia umowy powoduje przepadek wadium , a przetarg czyni niebyłym .

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych .

Wójt Gminy Walim może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów , przy czym informacja o odwołaniu przetargu musi być niezwłocznie podana do publicznej wiadomości .

Sprzedawca zobowiązuje kupującego do terminowego uiszczania opłat podatkowych oraz do pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości :

  • zwrot kosztów dokumentacji w kwocie 379,20 złotych ,

- opłata sadowa i notarialna .

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Okazanie granic działki na wniosek i koszt nabywcy .

Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo

w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął 9.03.2006 r.

Wszelkich informacji udziela się w pokoju nr 7 Urzędu Gminy w Walimiu lub telefonicznie pod numerem 074 8494 ?350 .

Ogłoszenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej walim.bip.net.pl na tablicy ogłoszeń w Walimiu oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9 .

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2006-03-17 10:32:13
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2006-03-17 10:34:55
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:18
Ilość wyświetleń:1416

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij