Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Odbudowa mostu gminnego ul. Letniskowa w Zagórzu Śląskim

 

 

Most Zag

Walim, 2006-07.03

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - robota budowlana

nazwa zamówienia:

_Odbudowa mostu gminnego ul. Letniskowa w Zagórzu Śląskim

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Walim

ul. Boczna 9

58-320 Walim

 

Strona WWW.bip.walim.pl

E-mail: przetargi@walim.pl

 

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

 

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona zostanie specyfikacja istotnych

warunków zamówienia: walim.bip.net.pl

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o

możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiot zamówienia obejmuje rozbiórkę elementów starego mostu oraz budowę nowego mostu żelbetowego bezchodnikowego o rozpiętości 2,60 m wraz z nawierzchnią.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Wspólny Słownik Zamówień: 45221100-3

 

 

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

Roboty budowlane w zakresie budowy mostów

 

Dodatkowe przedmioty

   

 

 

 

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:

do dnia 2006.11.30

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Oprócz warunków ustawowych wykonawca musi wykazać realizację jako generalny wykonawca w latach 2004- 2006 co najmniej 3 szt mostów nie mniejszych ( rzeczowo i wartościowo - przy czym wartość określona będzie jako wartość netto złożonej oferty) niż przedmiot zamówienia, potwierdzone zaświadczeniami lub referencjami inwestorów o należytym ich wykonaniu.

 

8) Informacja na temat wadium:

2.000,00 zł

 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100

 

 

 

10) miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego Gmina Walim

ul. Boczna 9

58-320 Walim

Pokój nr 1

do dnia 2006-07-11 do godz. 10:00

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego :

Gmina Walim

ul. Boczna 9

58-320 Walim

Pokój Nr 1

dnia 2006.07.11

o godz. 10:30

 

.

12) termin związania ofertą

okres 30 dni

dni , tj. do dnia 2006-08-09

13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

13) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

 

Wójt Gminy Walim - Józef Piksa

 

 

 

Załączniki

SIWZ (93.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
formularz ofertowy (40.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie (29.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz sprzętu (28.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz robót (19.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacja techniczna (179.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór umowy (65.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar (109.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2006-07-03 09:47:01
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2006-07-04 07:39:55
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:13
Ilość wyświetleń:1469

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij