G/2/06/AI                                                                                                      Walim, 29.06.2006r

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

 

 

Gmina Walim informuje, że w trybie przetargu nieorganicznego na realizację przedmiotu zamówienia pn.:

 

?Modernizacja drogi gminnej-ul. Gazowa w Jugowicach, Gmina Walim?

Projekt Nr Z/2.02/III/3.1/488/04

 

wybrana została oferta złożona przez:

świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o.

ul. Częstochowska 12, 58-100 świdnica

 

Cena ofertowa:

netto    - 1 584 991,10 zł

brutto   - 1 933 689,14 zł.

 

 

 

 

 

                                                           Wójt Gminy Walim

 

                                                           Józef Piksa