ZARZĄDZENIE NR 111/2016

WÓJTA GMINY WALIM

z dnia 5 stycznia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze

pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku.