W sprawie:
uchwalenia budżetu Gminy Walim na rok 2016

Data uchwały:
2015-12-21

Numer uchwały:
XIII/71/2015

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego