W sprawie:
opłaty targowej

Data uchwały:
2015-11-25

Numer uchwały:
XII/66/2015

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.