W sprawie:
określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości

Data uchwały:
2015-11-25

Numer uchwały:
XII/64/2015

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, nie wczesniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r. i ma zastosowanie do poboru podatku na 2016 rok