Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Inspektor d/s księgowości budżetowej

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 Inspektor d/s księgowości budżetowej

1.      WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

.                                 obywatelstwo polskie,               

.                                 pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania w pełni z praw publicznych,

.                   niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

.                   wykształcenie wyższe ekonomiczne,

.                   staż pracy nie mniej niż 3 lata

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

.                                 znajomość przepisów prawa w zakresie:

                  - ustawa o rachunkowości

                  - ustawa o finansach publicznych

                  - ustawa o samorządzie gminnym

                  - ustawa o pracownikach samorządowych

                  - Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Walim, Statut Gminy Walim,

.                   umiejętności obsługi systemów informatycznych,

.                                 cechy osobowości: sumienność i staranność, szybkość i trafność podejmowania decyzji,

                     umiejętność zachowania się w sytuacjach konfliktowych, umiejętność pracy w zespole.

3. ZAKRES WYKONYWANIA ZADAŃ NA STANOWISKU:

.                                 prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej wydatków budżetowych; zamykanie

                     dziennika głównego wydatków budżetowych oraz ZFŚS poszczególnych kont

                     rozrachunkowych i kart wydatków w okresach miesięcznych;

.                                 uzgadnianie wydatków z zapisami księgowymi, miesięczne zamykanie ksiąg;

.                                 prowadzenie zaangażowania wydatków budżetowych,

.                                 sporządzanie sprawozdań z wynagrodzeń, z wydatków budżetowych, oraz innych

                     związanych z zakresem prac;

.                   rozliczanie przeprowadzonych inwentaryzacji.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

.                                 życiorys (CV),

.                                 list motywacyjny,

.                                 kopia dyplomy ukończenia studiów oraz dokumentów posiadających dodatkowe                   kwalifikacje,

.                                 kserokopia świadectw pracy,

.                                 oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych,

               związanych z dysponowaniem środkami publicznym,

.                                 oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania w pełni z praw             publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

.                                 oświadczenie kandydata o stanie zdrowia,

.                                 oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej,

.                                 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby rekrutacji danych

                  osobowych (Dz. U. z 2002r nr 101,poz.926 z późniejszymi zmianami).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (wrzesień 2015r) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi 6,89%. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać (lub przesłać pocztą) w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Walim w sekretariacie Urzędu przy ulicy Bocznej 9 pok.1,

 z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko inspektor d/s księgowości budżetowej

 do dnia 09.11.2015r do godz. 15.00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www .bip.walim.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Bocznej 9.

Procedura naboru zostanie przeprowadzona zgodnie z zarządzeniem Nr 267/2006 Wójta Gminy Walim z dnia 15 marca 2006r w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Walimiu.

Kandydat zostanie zatrudniony zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie mich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r Nr 101, poz.926) oraz Ustawą z dnia 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r Nr 223, poz. 1458).

Walim 26.10.2015r                                                  Wójt Gminy Walim

                                                                              Adam Hausman

  

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

Inspektor d/s księgowości budżetowej

(nazwa stanowiska pracy)

  

Informujemy, że zakończono procedurę naboru. Na w/w stanowisko pracy, została wybrana

Pani Karolina Kusterka                                zamieszkała w Rzeczka

 (Imię i nazwisko)                                                        ( miejsce zamieszkania)

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy aplikacje przesłał 1 kandydat.

Pani Karolina Kusterka spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko.

         W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością dot. zagadnień na aplikowane stanowisko.  

 

Przewodniczący Komisji

Aleksandra Ignaszak

                                                           Walim 01.12.2015 r.

 

Metadane

Źródło informacji:Renata Świerszczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Renata Świerszczak
Data wprowadzenia:2015-10-26 12:26:44
Opublikował:Renata Świerszczak
Data publikacji:2015-10-26 12:29:08
Ostatnia zmiana:2015-12-29 08:24:25
Ilość wyświetleń:2268

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij