Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

WÓJT GMINY WALIM OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

WÓJT GMINY WALIM

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

DYREKTORA

SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
PN. "CENTRUM KULTURY I TURYSTYKI W WALIMIU"

               I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1.      posiada wykształcenie wyższe

2.      posiada udokumentowany 5 letni staż pracy w tym 2 lata na stanowisku kierowniczym

3.      nie była karana karą dyscyplinarną w rozumieniu art. 52 Kodeksu Pracy

4.      nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne

5.      nie była karana za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

6.      przedstawi program działania samorządowej instytucji kultury z uwzględnieniem kosztów jego realizacji i źródeł finansowania

7.      posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym

8.      posiada doświadczenie w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych i ich rozliczaniu

II.   Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1.      uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z programem działania samorządowej instytucji kultury z uwzględnieniem kosztów jego realizacji i źródeł finansowania

2.      życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej

3.      dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy

4.      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku  kierowniczym

5.      oświadczenie że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne

6.      oświadczenie że kandydat nie był karany za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

7.      oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz U z 2002r Nr 101 poz.926 z późniejszymi zmianami) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Dokumenty będące kopiami powinny być potwierdzone pod względem zgodności z oryginałami.

III.      Kandydat na stanowisko dyrektora przed przystąpieniem do konkursu ma prawo zapoznać się z funkcjonowaniem instytucji.

IV.              Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na dyrektora SIK pn. Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu"

w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na adres: Urząd Gminy  

w Walimiu ul. Boczna 9, 58-320 Walim tel.             074/8494340       (tj do 23.01.2015r  do godz. 10.00).

            Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Walim.

            O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną

            powiadomieni indywidualnie.           

 Wójt Gminy Walim

Adam Hausman


  

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

 

Urząd Gminy Walim

58-320 WALIM ul. Boczna 9

.

 

Dyrektor SIK pn. "Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu"

 

 

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

 

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkana

Paweł Brzozowski

Pieszyce

Beata Rejek

Świebodzice

Roman Wieczorek

Bielawa

Jacek Świderski

Wałbrzych 

 

 

 

 

                                                           Renata Świerszczak - Sekretarz Komisji

Walim 27.01.2015r

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

  

 

na DYREKTORA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

pn. CENTRUM KULTURY i TURYSTYKI w WALIMIU

 

nazwa stanowiska pracy

 

 

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia konkursu na w/w stanowisko został/a wybrany/a       

     Pan/i Paweł Brzozowski                                         zamieszkały/a w Pieszycach

               Imię i nazwisko                                                  miejsce zamieszkania

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Paweł Brzozowski spełnił w największym stopniu wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie na w/w stanowisko.

 

 

Przewodnicząca Komisji

Aleksandra Ignaszak

 

 

Metadane

Źródło informacji:Renata Świerszczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Renata Świerszczak
Data wprowadzenia:2015-01-09 11:02:09
Opublikował:Renata Świerszczak
Data publikacji:2015-01-09 11:04:20
Ostatnia zmiana:2015-02-03 14:58:10
Ilość wyświetleń:2830

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij