Wójt Gminy Walim, podaje do publicznej wiadomości: Listę osób zakwalifikowanych do przydziału lokalu z zasobu  gminy wg stanu na dzień 16 grudnia 2014 r.

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce  zamieszkania

Kategoria lokalu

 

1

Jolanta Śledzińska

Dziećmorowice

socjalny

 

2

Katarzyna Ferčak

Dziećmorowice

socjalny

 

3

Wiesława Śliwka

Dziećmorowice

socjalny

 

4

Paulina Kornicka

Jugowice

socjalny

 

5

Miłosz Kwiatkowski

Walim

socjalny

 

6

Marta Niewiadomska

Dziećmorowice

przeznaczony do najmu na czas nieoznaczony

 

7

Ewa Prątkielewicz

Dziećmorowice

socjalny

 

8

Leszek Słowik

Walim

socjalny

 

9

Anna Stasiak

Dziećmorowice

przeznaczony do najmu na czas nieoznaczony

 

10

Tomasz Kopp

Walim

socjalny

 

11

Anna Olejniczak

Jugowice

socjalny

 

12

Sławomir Bąk

Jugowice

socjalny

 

13

Ewa Siwińska

Dziećmorowice

socjalny

 

14

Piotr Dziembowski

Walim

socjalny

 

15

Dariusz Pajdzik

Glinno

przeznaczony do najmu na czas nieoznaczony

 

16

Dariusz Krasowski

Zagórze Śląskie

socjalny

 

17

Tadeusz Szymański

Walim

lokal socjalny

 

18

Leszek Łukacz

Walim

lokal socjalny

 

19

Mariusz Kubisa

Ostatnio zamieszkały w Walimiu

lokal socjalny

 

20

Monika Kowalska

 Jugowice

lokal socjalny

 

21

Piotr Kuna

Walim

lokal socjalny

 

22

Małgorzata Wąsik

Walim

lokal socjalny

 

23

Mateusz Łuczak

Walim

lokal socjalny

 

24

Kamila Dudek

Jugowice

lokal socjalny

 

25

Małgorzata Tomkiewicz

Walim

lokal socjalny

 

26

Renata Genderka

Zagórze Śląskie

lokal socjalny

 

27

Edward Palus

Walim

lokal socjalny

 

28

Grzegorz Bolewski

Michałkowa

lokal socjalny

 

29

Sandra Zwolska

Walim

lokal socjalny

 

30

Karolina Firlej

Olszyniec

lokal socjalny

 

31

Bożena Słojewska

Walim

przeznaczony do najmu na czas nieoznaczony

 

32

Klaudia Wojewoda

Dziećmorowice

przeznaczony do najmu na czas nieoznaczony

 

33

Leonard Rebech

Zagórze Śląskie

lokal socjalny

 

34

Jacek Piątek

Walim

przeznaczony do najmu na czas nieoznaczony

 

Z listy zatwierdzonej w dniu 23 września 2014 r  skreślono 2 rodziny

  1. 1 rodzinę w związku z otrzymaniem propozycji przydziału i podpisaniem umowy najmu na lokale.: Zenon Bukowski
  2. 1 rodzinę na mocy § 12 ust 9 pkt 2 załącznika do Uchwały Nr V/21/2011  Rady Gminy Walim z dnia 28.02.2011 w sprawie Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Walim ;tj. nie dostarczenie zweryfikowanego wniosku na żądanie - Ewa Łachecińska
  3. osobie wymienionej w pkt 2 przysługuje prawo odwołania się do Wójta w terminie  30 dni od daty doręczenia zawiadomienia o skreśleniu z listy (§12 ust 10 załącznika do wyżej cytowanej Uchwały)