1. Komisja Rewizyjna

1. Jolanta Grzegorzek

2. Stanisław Kręciproch

3. Mieczysław Osiecki

4. Wiktor Rehlis

5. Robert Sikora

       2. Komisja  Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

1. Jolanta Grzegorzek

2. Danuta Szczęśniak

3. Andrzej Pol

4. Wiktor Rehlis

5. Ryszard Mazur

     3. Komisja Kultury, Sportu i Turystyki

1. Henryk Wach

2. Tomasz Sobczyk

3. Monika Bachusz - Ślazińska

4. Mieczysław Osiecki

5. Łukasz Kazek

     4. Komisja Oświaty i Porz±dku Publicznego

1. Monika Bachusz - Ślazińska

2. Tomasz Sobczyk

3. Henryk Wach

4. Monika Pakuła

5. Łukasz Kazek

      5. Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska

1. Monika Pakuła

2. Andrzej Pol

3. Paweł Mazur

4. Danuta Szczęśniak

5. Stanisław Kręciproch