Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2014-12-01, Wójt Gminy Walim, podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu wykazu Nr 20/2014, wykazu Nr 21/2014, wykazu Nr 22/2014 z 27 listopada 2014 roku nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy.

 

Walim, dnia 1.12. 2014 r.

 

I N F O R M A C J A

 

Wójt Gminy Walim,podaje do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna 9, zostały wywieszone na okres od dnia 1 grudnia 2014 r. do dnia 22 grudnia 2014 r. wykazy Nr 20/2014, Nr 21/2014 i Nr 22/2014 z dnia 27 listopada 2014 roku  nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy.

 

Wykaz Nr 20 /2014z dnia 27 listopada 2014 roku nieruchomości gminnych przeznaczonych do wydzierżawienia rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres do 3 lat.

 

 

Lp.

Położenie

Nieruchomości

obręb

 

Numer

działki

 

Powierzchnia do wydzierżawienia

Opis nieruchomości                          i sposób  jej zagospodarowania

 

Wysokość  czynszu

 

Terminy

wnoszenia opłat

1

2

3

4

5

6

7

1

Dziećmorowice Nr 2 przy ul. Bystrzyckiej 32

161

300 m2

ogródek

20 zł + podatek VAT

do 15 maja

2

Dziećmorowice Nr 2 przy ul. Bystrzyckiej

150

100 m2

ogródek

12 zł + podatek VAT

do 15 maja

3

Dziećmorowice Nr 1 przy ul. Sienkiewicza 17.

248/8

706 m2

ogródki

do 100 m2 - 12 zł + podatek VAT

do 15 maja

4

Dziećmorowice Nr 2 przy ul. Bystrzyckiej

169/2

42 m2

ogródek

12 zł + podatek VAT

do 15 maja

5

Dziećmorowice Nr 2

16,15/3,

15/4

0,54 ha

Użytki rolne, cele rolnicze

0,67 kwintala żyta

do 15 maja

6

Dziećmorowice Nr 2

416, 419

0,3311 ha

Użytek rolne, przeznaczenie rolnicze

0,66 kwintala żyta

do 15 maja

7

Dziećmorowice Nr 2

478/3

3,3134 ha

Użytki rolnicze, przeznaczenie rolnicze

3,79 kwintala żyta

do 15 maja

8

Glinno

329, 327

1,21 ha

Użytki rolne, przeznaczenie rolnicze

1,21 kwintala żyta

do 15 maja

9

Glinno

264

1,66 ha

Użytek rolny, przeznaczenie rolnicze.

3,32 kwintala żyta

do 15 maja

10

Glinno

75/4, 193/5

1,044 ha

Użytek rolny, przeznaczenie rolnicze

2,09 kwintala żyta

do 15 maja

11

Glinno

203

0,32 ha

Użytek rolny, przeznaczenie rolnicze

0,64 kwintala żyta

do 15 maja

12

Glinno

199/2

600 m2

Ogródek

30 zł

do 15 maja

13

Glinno

93

0,16 ha

Użytek rolny, przeznaczenie rolnicze

20 zł

do 15 maja

14

Jugowice, przy ul. Głównej 20

86/2

14,50 m2

Pomieszczenie gospodarcze

0,55 zł za 1 m2 + podatek VAT. Czynsz podlega waloryzacji.

Czynsz miesięczny płatny do 10 każdego miesiąca.

15

Jugowice przy ul. Głównej 21

86/2

838 m2

Ogródki przydomowe

do 100 m2 - 12 zł

do 200 m2 - 15 zł

do 15 maja

16

Jugowice

114/1

0,22 ha

Użytek rolny, cele rolnicze

25 zł

do 15 maja

17

Jugowice

115

0,90 ha

Użytek rolny, przeznaczenie rolnicze

1,80 kwintala żyta

do 15 maja

18

         

Jugowice

395, 364/3

0,32 ha

Użytki rolne, przeznaczenie rolnicze

0,64 kwintala żyta.

do 15 maja

19

 

Jugowice przy ul. Głównej 20

74

700 m2

ogródki

do 200 m2 - 15 zł

do 400 m2 - 20 zł

do 15 maja

20

Jugowice przy ul. Głównej 14

57

200 m2

ogródek

20 zł

do 15 maja

21

Michałkowa

70/10, 75/6

1,0023 ha

Użytki rolne, cele rolnicze

2,00 kwintala żyta

do 15 maja

22

Michałkowa

172/5

100 m2

ogródek

12 zł

do 15 maja

 

Michałkowa

46/4

0,1732 ha

Użytek rolny, cele rolnicze

20 zł

do 15 maja

23

Michałkowa

174/3

0,10 ha

ogródek

40 zł

do 15 maja

24

Niedźwiedzica

150/4, 147/11

1,6681 ha

Użytek rolny, cele rolnicze

2,25 kwintala żyta

do 15 maja

25

Niedźwiedzica

18/2

0,45 ha

Użytek rolny, cele rolnicze

0,90 kwintala żyta

do 15 maja

26

Niedźwiedzica

78/2

0,62 ha

Użytek rolny, cele rolnicze

1,16 kwintala żyta

do 15 maja

27

Olszyniec

23/2, 123, 95/4, 48/4;

0,86 ha

Użytki rolne, cele rolnicze.

1,05 kwintala żyta

do 15 maja

28

Olszyniec

191, 209/4;

0,3176 ha

Użytek rolny, cele rolnicze

0,52 kwintala żyta

do 15 maja

29

Rzeczka

127

3 m2

Pod budynkiem gospodarczym

9 zł + podatek VAT

do 15 maja

30

Zagórze Śląskie

322

0,4332 ha

Użytki rolne, cele rolnicze

0,87 kwintala żyta

do 15 maja

31

Zagórze Śląskie

368/3

500 m2

ogródek

30 zł + podatek VAT

do 15 maja

32

Zagórze Śląskie

367/2

1238 m2

ogródki

do 200 m2 - 15 zł + podatek VAT

600 m2 - 30 zł + podatek VAT

do 15 maja

33

Zagórze Śląskie

368/4

400 m2

Ogródek

20 zł + podatek VAT

do 15 maja

34

Zagórze Śląskie

368/4

0,20 ha

Użytek rolny, cele rolnicze

20 zł

do 15 maja

35

Zagórze Śląskie

110/1

53 m2

ogródek

12 zł + podatek VAT

do 15 maja

36

Zagórze Śląskie

109/12

85,24 m2

ogródek

12 zł + podatek VAT

do 15 maja

37

Zagórze Śląskie

262

0,0434 ha

Użytek rolny, cele rolnicze

30 zł

do 15 maja

38

Zagórze Śląskie przy ul. Drzymały 8

304/12

388 m2

Ogródki

do 200 m2 - 15 zł + podatek VAT

do 400 m2 - 20 zł + podatek VAT

do 15 maja

39

Zagórze Śląskie przy ul. Drzymały 6

332/4

188 m2

Ogródek

15 zł + podatek VAT

do 15 maja

 

30 m2

pomieszczenie gospodarcze

0,55 zł za 1 m2 + podatek VAT. Czynsz podlega waloryzacji.

Czynsz miesięczny płatny do 10 każdego miesiąca.

40

Zagórze Śląskie przy ul. Drzymały 4

332/6

191 m2

ogródek

15 zł + podatek VAT

do 15 maja

41

Zagórze Śląskie przy ul. Drzymały 3

332/7

186 m2

ogródek

15 zł + podatek VAT

do 15 maja

 

11 m2

Pomieszczenie gospodarcze

0,55 zł za 1 m2 + podatek VAT. Czynsz podlega waloryzacji.

Czynsz miesięczny płatny do 10 każdego miesiąca.

42

Zagórze Śląskie przy ul. Drzymały 8

Część 332/1, 332/2

276 m2

ogródek

20 zł + podatek VAT

Czynsz miesięczny płatny do 10 każdego miesiąca.

24 m2

pomieszczenie gospodarcze

0,55 zł za 1 m2 + podatek VAT. Czynsz podlega waloryzacji.

Czynsz miesięczny płatny do 10 każdego miesiąca.

43

Zagórze Śląskie przy ul. Drzymały 9

332/1

287,85 m2

ogródek

20 zł + podatek VAT

do 15 maja

 

12,15 m2

Pomieszczenie gospodarcze

0,55 zł za 1 m2 + podatek VAT. Czynsz podlega waloryzacji.

Czynsz miesięczny płatny do 10 każdego miesiąca.

44

Walim przy Wyszyńskiego 92

127/5

600 m2

ogródki

30 zł + podatek VAT

do 15 maja

130 m2

15 zł + podatek VAT

45

Walim przy ul. Wyszyńskiego

106/2, 104, 142/2, 142/5

0,89 ha

Użytki rolne, cele rolnicze

1,04 kwintala żyta

do 15 maja

 

46

Walim

163, 138/2, 138/4, 140

1,18 ha

Użytki rolne przeznaczenie rolnicze

1,23 kwintala żyta

do 15 maja

47

Walim

166

1,59 ha

Użytek rolny, cele rolnicze

1,59 kwintala żyta

do 15 maja

48

Walim

149/2

0,23 ha

Użytek rolne, cele rolnicze

25 zł

do 15 maja

49

Walim

149/2

110 m2

Ogródki

 

40 zł + podatek VAT

do 15 maja

149/4

600 m2

50

Walim

605/2

2530 m2

ogródki

do 200 m2 - 15 zł

do 400 m2 - 20 zł

do 600 m2 - 30 zł

do 15 maja

53

Walim przy ul.              3 Maja 4

591/5

200 m2

ogródek

15 zł + podatek VAT

do 15 maja

54

Walim przy ul. Srebrnej 2

542

120 m2

ogródek

15 zł + podatek VAT

do 15 maja

55

Walim przy ul. Srebrnej

540/7

22 m2  i 24,80 m2

Pomieszczenia gospodarcze

0,55 zł za 1 m2 + podatek VAT. Czynsz podlega waloryzacji.

Czynsz miesięczny płatny do 10 każdego miesiąca.

75,80 m2

ogródek

12 zł + podatek VAT

do 15 maja

56

Walim przy ul. Kościuszki 24

715

500 m2

ogródek

30 zł + podatek VAT

do 15 maja

57

Walim przy ul. Kościuszki 17

701/11

451,20 m2

ogródki

do 100 m2 12 zł + podatek VAT

do 200 m2 - 15 + podatek VAT

do 15 maja

58

Walim

405/25

75 m2

ogródek

12 zł + podatek VAT

do 15 maja

18 m2

Pomieszczenie gospodarcze

0,55 zł za 1 m2 + podatek VAT. Czynsz podlega waloryzacji.

Czynsz miesięczny płatny do 10 każdego miesiąca.

59

Walim

252/4

0,51 ha

Użytek rolny przeznaczenie rolnicze

0,78 kwintala żyta

do 15 maja

60

Walim przy pl. Łokietka

726

406 m2

ogródek

30 zł + podatek VAT

do 15 maja

61

Walim

325

300 m2

ogródek

20 zł

do 15 maja

62

Walim przy ul. Bocznej 10

323/4,  323/6

250 m2

2 ogródki

20 zł + podatek VAT

do 15 maja

63

Walim przy ul. Bocznej 10

323/4, 328

226 m2

2 ogródki

20 zł + podatek VAT

do 15 maja

64

Walim, przy ul. Bocznej 6

357

22,12 m2

pomieszczenie gospodarcze

0,55 zł za 1 m2 + podatek VAT. Czynsz podlega waloryzacji.

Czynsz miesięczny płatny do 10 każdego miesiąca.

65

Walim przy ul. Żeromskiego

420

485 m2

ogródek

30 zł

do 15 maja

15 m2

pomieszczenie gospodarcze

0,55 zł za 1 m2 + podatek VAT. Czynsz podlega waloryzacji.

Czynsz miesięczny płatny do 10 każdego miesiąca.

66

Walim przy ul. Żeromskiego

467

226 m2

ogródek

20 zł + podatek VAT

do 15 maja

67

Walim, przy ul. Długiej 10

407/2

510 m2

ogródki

do 200 m2 - 15 zł + podatek VAT

do 400 m2 - 20 zł + podatek VAT

do 15 maja

68

Walim przy ul. Długiej

409/1

350 m2

ogródek

30 zł

do 15 maja

69

Walim przy ul. Wyszyńskiego 26

364/1

21 m2

pomieszczenie gospodarcze

0,55 zł za 1 m2 + podatek VAT. Czynsz podlega waloryzacji.

Czynsz miesięczny płatny do 10 każdego miesiąca.

70

Walim, przy ul. Wyszyńskiego 26

364/2

21 m2

grunt pod altaną

63 zł + podatek VAT

Rocznie do 15 maja

71

Walim, przy ul. Wyszyńskiego 28

362/3

33 m2

pomieszczenie gospodarcze

0,55 zł za 1 m2 + podatek VAT. Czynsz podlega waloryzacji.

Czynsz miesięczny płatny do 10 każdego miesiąca.

 

  

 

Wykaz Nr 21 /2014z dnia 27 listopada 2014 roku nieruchomości gminnych przeznaczonych  

do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 6 lat.

 

Lp.

Położenie

obręb

Numer

działki

Powierzchnia do wydzierżawienia

Opis nieruchomości i sposób             jej zagospodarowania

Wysokość  czynszu rocznie

 

Terminy wnoszenia opłat

1.

 Walim

252/4

2,50  ha

Użytki rolne oznaczone w ewidencji gruntów klasami:                 Ps IV - 0,50 ha, Ps V - 1,10 ha, RV - 0,50 ha, R VI - 0,40 ha.   Przeznaczenie rolnicze.

2,60 kwintala

       żyta

  do 15 maja              i 15 września

2.

Walim

82/4

3,1007 ha

Użytki zielone: w tym klasy IV - 3,012 ha i klasy V - 0,0887 ha.

Przeznaczenie rolnicze

6,11 kwintala

       żyta

3.

Walim

107/4

0,32 ha

Użytki zielone klasy IV.

Przeznaczenie rolnicze

0,64 kwintala

       żyta

 

 

 

 

 

Wykaz Nr 22 /2014z dnia 27 listopada 2014 roku nieruchomości gminnych przeznaczonych                                     do wydzierżawienia na okres do 3 lat.

 

 

Lp.

 

Położenie

 obręb

 

Numer

działki

 

Powierzchnia   do wydzierżawienia

 

Opis nieruchomości                   i sposób  jej zagospodarowania

 

Wysokość                            czynszu

 

 

Terminy

wnoszenia opłat

1

2

3

4

5

6

7

1.

 Dziećmorowice Nr 2

przy  ul. Bystrzyckiej  47

 185

40 m2

Ogródek przydomowy

 12 zł + podatek VAT

do 15 maja             

2.

 Dziećmorowice Nr 1

 482

0,5420 ha

 Użytek rolny, cele rolnicze.

 0,89 kwintala żyta

 do 15 maja               

3.

Glinno

61/4

0,97 ha

Użytki zielone,

cele rolnicze

1,94 kwintala żyta

     

do 15 maja

4.

Glinno

201

0,1867 ha

Użytek zielony, cele rolnicze

20 zł

do 15 maja

 

5.

Jugowice

167/1

0,5491 ha

Użytek rolny, cele rolnicze

1,10 kwintala żyta

do 15 maja

 

6.

Jugowice

58/5

do 30 m2

Ogródek przydomowy

12 zł + podatek VAT

do 15 maja

 

7.

Jugowice

57

200 m2

Ogródek przydomowy

15 zł + podatek VAT

do 15 maja

 

8.

Jugowice

360/13

4,64 ha

Użytek rolny, cele rolnicze

4,96 kwintala żyta

15 maj

15 wrzesień

 

9.

Jugowice przy ul. Głównej 20

74

do 100 m2

Ogródek przydomowy

12 zł

do 15 maja

10

Jugowice przy ul. Głównej 21`

86/2

92 m2

Ogródek przydomowy

12 zł

do 15 maja

11.

Jugowice przy ul. Głównej 21

86/2

72 m2

 Pomieszczenia gospodarcze

0,55 zł  za    1 m2 +  podatek VAT. Czynsz podlega waloryzacji

Czynsz miesięczny           płatny do 10  każdego miesiąca

12.

Niedźwiedzica

93/3

0,0465 ha

Ogródek przydomowy

30 zł + podatek VAT

do 15 maja

 

13.

Niedźwiedzica

78/2

0,62 ha

Użytek rolny, cele rolnicze

1,16 kwintala żyta

do 15 maja

 

14.

Niedźwiedzica

90/1

0,4920 ha

Użytek rolny, cele rolnicze

0,75 kwintala żyta

do 15 maja

 

15.

Zagórze Śląskie

46, 57,  59

4,7489 ha

Użytki rolne, cele rolnicze

 

  6,56 kwintala żyta

do 15 maja                   i 15 września

16.

Zagórze Śląskie

42

 0,46 ha

 Użytek rolny, na cele rolne

0,515 kwintala żyta

do 15 maja

 

17.

Zagórze Śląskie

236

0,99 ha

 Użytek rolny, cele rolnicze

1,27 kwintala żyta

do 15 maja

 

18.

Zagórze Śląskie

235/2

0,27 ha

 Użytek rolny, cele rolnicze

0,34 kwintala żyta

do 15 maja

 

19.

Zagórze Śląskie

325

0,8795 ha

Użytek rolny, cele rolnicze

0,35 kwintala żyta

do 15 maja

 

20.

Zagórze Śląskie

210

0,46

Użytki rolne, cele rolnicze

0,42 kwintala żyta

do 15 maja

 

21.

Zagórze Śląskie, przy ul. Drzymały 38

223/4, 223/5

0,7091 ha

Użytki rolne, cele rolnicze

1,02 kwintala żyta

do 15 maja

22.

Walim

605/2

100 m2

Ogródek

12 zł

do 15 maja

 

23.

Walim przy ul. Warszawskiej 3

610/5

418 m2

Ogródek

30 zł

do 15 maja

24.

Walim przy ul. Srebrnej 2

542

387 m2

Ogródek

30 zł

Do 15 maja

25.

Walim przy ul. Mickiewicza

581

9 m2

Ogródek

12 zł + podatek VAT

do 15 maja

26.

Walim w pobliżu ul. Bocznej 10

325

315 m2

Ogródek

20 zł

do 15 maja

27.

Walim w pobliżu ul. Samorządowej

263/4

300 m2

Ogródek

20 zł + podatek VAT

do 15 maja

28.

Walim

405/25

75 m2

Ogródek

12 zł + podatek VAT

do 15 maja

 

Walim

405/25

18 m2

Pomieszczenie gospodarcze

0,55 zł  za                           1 m2 + podatek VAT. Czynsz podlega waloryzacji

Czynsz miesięczny           płatny do 10 każdego miesiąca

29.

Walim

362/4

24 m2

Pomieszczenie gospodarcze

0,55 zł  za                           1 m2 + podatek VAT. Czynsz podlega waloryzacji

Czynsz miesięczny płatny do 10  każdego miesiąca

30..

Walim przy ul. Wyszyńskiego 28

362/12

168 m2

Ogródki

 do 100 m2  - 12 zł + podatek VAT

 do 15 maja

31.

Walim

423/2

1,37 ha

Użytek rolny, cele rolnicze

1,37 kwintala żyta

do 15 maja

32.

Walim

430

0,10 ha

Użytek rolny klasy VI

Klasa VI zwolniona               z czynszu.

-

33.

Walim

432

0,21 ha

Użytek rolny, cele rolnicze

25 zł rocznie

do 15 maja

 

Metadane

Źródło informacji:Marianna Gałkowska
Data utworzenia:2014-12-01 08:09:26
Wprowadził do systemu:Marianna Gałkowska
Data wprowadzenia:2014-12-01 08:09:32
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2014-12-01 08:19:56
Ostatnia zmiana:2014-12-01 08:27:20
Ilość wyświetleń:1569

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij