Walim, dnia 27.11.2014 r.

I N F O R M A C J A

Wójt  Gminy Walim, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń

w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9, został wywieszony na okres od  27.11.2014 r. do  18.12. 2014 r. wykaz numer  19/2014  nieruchomości gminnych   przeznaczonych  do oddania w najem lub  dzierżawę.

Wykaz Nr 19/2014 z  27 listopada  2014 roku nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę na okres do 3 lat oraz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do oddania  w najem n a czas nieoznaczony.

 

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomości numer obrębu

Numer ewidencyjny

Pow. działki

Powierzchnia do     oddania w najem lub dzierżawę. 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości .

 Wysokość czynszu i termin płatności

1

SW1W/000

 68802/5 

  Walim

0009

Działka numer   748/10         o pow. 27 m2

 Do oddania w najem garaż o pow.  18,90 m 2 na rzecz dotychczasowego najemcy.

 Działka zabudowana garażem.

 Teren  obsługi komunikacyjnej.

 

Garaż wybudowany ze środków własnych.

 Stawka czynszu 1,94 zł.  za 1 m2  + 23 % VAT. Czynsz płatny do 10- go każdego miesiąca. Nr Zarządzenia Nr 345/2014 z  24.02.2014 r.

Czynsz podlega waloryzacji. 

2

SW1W/000

68800/1

 Walim

0009

Działka numer

748/3

o pow.

23  m2

 Do oddania w najem garaż o pow.  18,90 m 2 na rzecz dotychczasowego najemcy.

 Działka zabudowana garażem.

 Teren  obsługi komunikacyjnej.

 

Garaż wybudowany ze środków własnych

 Stawka czynszu  1,94 zł.  za 1 m2  + 23 % VAT. Czynsz płatny do 10- go każdego miesiąca. Nr Zarządzenia Nr 345/2014 z  24.02.2014 r.

Czynsz podlega waloryzacji. 

3

SW1W/000

68802/5

Walim

0009

Działka numer 748/15 o pow. 37 m2

 Do oddania w najem garaż o pow.  18,90 m 2

 Działka zabudowana garażem.

 Teren  obsługi komunikacyjnej.

 

Garaż wybudowany ze środków własnych

Stawka czynszu  1,94 zł.  za 1 m2  + 23 % VAT. Czynsz płatny do 10- go każdego miesiąca. Nr Zarządzenia Nr 345/2014 z  24.02.2014 r.

Czynsz podlega waloryzacji. 

4

SW1W/000

68802/5

Walim

0009

Działka numer 748/12 o pow. 25 m2

 Do oddania w najem garaż o pow.  18,90 m 2 na rzecz dotychczasowego najemcy.

 Działka zabudowana garażem.

 Teren  obsługi komunikacyjnej.

 

Garaż wybudowany ze środków własnych

Stawka czynszu  1,94 zł.  za 1 m2  + 23 % VAT. Czynsz płatny do 10- go każdego miesiąca. Nr Zarządzenia Nr 345/2014 z  24.02.2014 r.

Czynsz podlega waloryzacji. 

5

SW1W/000

35155/4

Walim

0009

Działka numer 748/19 o pow. 35  m2

 Do oddania w najem garaż o pow.  19 m 2 na rzecz dotychczasowego najemcy.

 Działka zabudowana garażem.

 Teren  obsługi komunikacyjnej.

 

Garaż wybudowany ze środków własnych.

Stawka czynszu  1,94 zł.  za 1 m2  + 23 % VAT. Czynsz płatny do 10- go każdego miesiąca. Nr Zarządzenia Nr 345/2014 z  24.02.2014 r.

Czynsz podlega waloryzacji. 

6

SW1W/000 63913/1

Zagórze Śl.

0010

Działka numer 354 o pow. 2,9749 ha.

Do wydzierżawienia pow.  40 m 2 na rzecz dotychczasowego  dzierżawcy.

Działka zabudowana garażem. 

  Garaż murowany

zlokalizowany bez wymaganego zezwolenia.

Stawka czynszu   2,52 zł.  za 1 m2  + 23 % VAT. Czynsz płatny do 10- go każdego miesiąca. Nr Zarządzenia Nr 348/2014 z  25.02.2014 r.

Czynsz podlega waloryzacji. 

7

SW1W/000

48307

Zagórze Śl.

0010

Działka numer  109/12 o pow. 1049 m2

Do wydzierżawienia pow . 18,90 m 2   na rzecz dotychczasowego  dzierżawcy.

Działka zabudowana garażem. 

Zabudowa mieszkaniowo - usługowa.

 Garaż  blaszany

zlokalizowany bez wymaganego zezwolenia.

Stawka czynszu   2,52 zł.  za 1 m2  + 23 % VAT. Czynsz płatny do 10- go każdego miesiąca. Nr Zarządzenia Nr 348/2014 z  25.02.2014 r.

Czynsz podlega waloryzacji. 

8

SW1W/000

68800/1

 Walim

0009

Działka numer  748/21 o pow. 85 m 2

Do wydzierżawienia pow . 15 m 2    na rzecz dotychczasowego  dzierżawcy.

Działka zabudowana garażem. 

Teren  obsługi komunikacyjnej.

 

Garaż  blaszany

zlokalizowany bez wymaganego zezwolenia.

Stawka czynszu   2,52 zł.  za 1 m2  + 23 % VAT. Czynsz płatny do 10- go każdego miesiąca. Nr Zarządzenia Nr 348/2014 z  25.02.2014 r.

Czynsz podlega waloryzacji. 

9

SW1W/000

74078/5

  Dziećmorowice

0007

Działka numer   187 o pow.

3000 m2

Do  oddania w najem pom. gosp. garażowe o pow. 

21 m 2 .

Działka zabudowana budynkiem zawierającym  pomieszczenie gospodarczo- garażowe.

Zabudowa mieszkaniowo- usługowa. 

Pomieszczenie gospodarczo - garażowe.

Stawka czynszu   1,12 zł.  za 1 m2  + 23 % VAT. Czynsz płatny do 10- go każdego miesiąca. Nr Zarządzenia Nr 345/2014 z  24.02.2014 r.

Czynsz podlega waloryzacji. 

10

SW1W/000

74072/3

Walim 0009

Działka numer 468/6 o pow. 146 m2

Do wydzierżawienia pow. 18 m2  na rzecz dotychczasowego  dzierżawcy.

Działka niezabudowana.

Parking

Stawka czynszu  

 4, 00 zł.  za 1 m2  + 23 % VAT. Czynsz roczny płatny do 15 maja każdego roku. Nr Zarządzenia Nr 311/2013 z   13.11.2013 r.

11

SW1W/000

 75378

Walim 0009

Działka numer 547/2 o pow.  200m2

Do wydzierżawienia pow. 200 m2  .

Działka niezabudowana.

 Poprawa warunków zagospodarowania działki sąsiedniej nr działki 548/1 i 549/2.

Stawka czynszu  0,30

  zł.  za 1 m2  + 23 % VAT. Czynsz roczny płatny do 15 maja każdego roku. Nr Zarządzenia Nr 311/2013 z   13.11.2013 r.

12

SW1W/000

72642/6

Jugowice 0003

Działka numer

170/6 o pow. 0,01 ha

Do wydzierżawienia pow. 100 m2  .

Działka zabudowana.

Stacja redukcyjno - pomiarowa gazu.

Stawka czynszu 15 zł.  za 1 m2  + 23 % VAT. Czynsz roczny płatny do 15 maja każdego roku. Nr Zarządzenia Nr 311/2013 z   13.11.2013 r.

13

SW1W/000

 07964/3

Jugowice 0003

Działka numer

109/1 o pow. 0,0185 ha

Do wydzierżawienia pow. 185 m2  .

Działka zabudowana.

Stacja redukcyjno - pomiarowa gazu.

Stawka czynszu 15 zł.  za 1 m2  + 23 % VAT. Czynsz roczny płatny do 15 maja każdego roku. Nr Zarządzenia Nr 311/2013 z   13.11.2013 r.

14

SW1W/000

30971/5

Walim ul. Kościuszki 7/1a

Działka numer

569/2 o pow.1516   m 2

Do wydzierżawienia lokal użytkowy o pow. 32,79 m 2  .

 Lokal użytkowy położony na parterze budynku złożony z sali sprzedaży i zaplecza o łącznej pow. 32,79 m2 .

Handlowo- usługowe.

Najem lokal na czas nieoznaczony.

Stawka czynszu  7,87 zł.  za 1 m2  + 23 % VAT. Czynsz płatny do 10- go każdego miesiąca. Nr Zarządzenia Nr 345/2014 z  24.02.2014 r.

Czynsz podlega waloryzacji.