Walim, dnia 27.11.2014 r.

I N F O R M A C J A

Wójt  Gminy Walim, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń

w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9, został wywieszony na okres od  27.11.2014 r. do  18.12. 2014 r. wykaz numer  18/2014   nieruchomości gminnych   przeznaczonych  do   dzierżawy.

Wykaz Nr 18/2014 z  27 listopada 2014 roku nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat.

 

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomości numer obrębu

Numer ewidencyjny

Pow. działki

Powierzchnia do  wydzierżawienia,   

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości . 

 Wysokość czynszu i termin płatności

1

SW1W/000

 32665

Walim

0009

działka numer   263/4 o pow.

2591 m2

 1 m 2

 Działka niezabudowana.

  Pojemnik na odzież używaną.

  15, 00 zł/m2  + 23 % VAT

Czynsz miesięczny płatny do 10- go  każdego miesiąca.

2

SW1W/000

73357/8

Walim

0009

działka numer 

 368 o pow. 1200 m2

1 m 2

Działka niezabudowana

Pojemnik  na odzież używaną.

  15, 00 zł/m2  + 23 % VAT

Czynsz miesięczny płatny do 10- go  każdego miesiąca.

3

SW1W/000

26291/3

Walim

0009

działka numer  567 o pow. 700 m2

1 m 2

Działka niezabudowana

Pojemnik na odzież używaną.

  15, 00 zł/m2  + 23 % VAT

Czynsz miesięczny płatny do 10- go  każdego miesiąca.

4

SW1W/000

75378/5

Walim

0009

działka numer  561 o pow. 700 m2

1 m 2

Działka niezabudowana

Pojemnik na odzież używaną.

  15, 00 zł/m2  + 23 % VAT

Czynsz miesięczny płatny do 10- go  każdego miesiąca.

5

SW1W/000

75378/5

Walim

0009

działka numer  596 o pow. 1200 m2

1 m 2

Działka niezabudowana

Pojemnik na odzież używaną.

  15, 00 zł/m2  + 23 % VAT

Czynsz miesięczny płatny do 10- go  każdego miesiąca.

6

SW1W/000 78391/3

Walim

0009

działka numer  413 o pow. 200 m2

1 m 2

Działka niezabudowana

Pojemnik na  odzież używaną.

  15, 00 zł/m2  + 23 % VAT

Czynsz miesięczny płatny do 10- go  każdego miesiąca.

7

SW1W/00

70613/0

Jugowice

0003

działka numer 85/1 o pow. 5368 m 2 

1 m 2

Działka niezabudowana

Pojemnik na  odzież używaną.

  15, 00 zł/m2  + 23 % VAT

Czynsz miesięczny płatny do 10- go  każdego miesiąca.

8

SW1W/000

68007/2

Jugowice

0003

działka numer  227 o pow. 400 m2

1 m 2

Działka niezabudowana

Pojemnik na  odzież używaną.

  15, 00 zł/m2  + 23 % VAT

Czynsz miesięczny płatny do 10- go  każdego miesiąca.

9

SW1W/000

75490/6

Olszyniec

 0006

działka numer 158/2 o pow. 1100 m2

1 m 2

Działka niezabudowana

Pojemnik na odzież używaną.

  15, 00 zł/m2  + 23 % VAT

Czynsz miesięczny płatny do 10- go  każdego miesiąca.

10

SW1W/000

55585

Zagórze Śl.

0010

działka numer  161/6 o pow. 2939 m2

( użytk. wieczyste-Skarb Państwa)

1 m 2

Działka niezabudowana

Pojemnik na odzież używaną.

  15, 00 zł/m2  + 23 % VAT

Czynsz miesięczny płatny do 10- go  każdego miesiąca.

11

SW1W/000

74989/4

Zagórze Śl.

0010

działka numer  315 o pow. 4235 m2

1 m 2

Działka niezabudowana

Pojemnik na  odzież używaną.

  15, 00 zł/m2  + 23 % VAT

Czynsz miesięczny płatny do 10- go  każdego miesiąca.

12

SW1W/000

74989/4

Zagórze Śl.

0010

działka numer 145 o pow. 662 m2

1 m 2

Działka niezabudowana

Pojemnik na  odzież używaną.

  15, 00 zł/m2  + 23 % VAT

Czynsz miesięczny płatny do 10- go  każdego miesiąca.

13

SW1W/000

74965/0

Dziećmorowice

0001

działka numer  544 o pow. 291 m 2

1 m 2

Działka niezabudowana

Pojemnik na  odzież używaną.

  15, 00 zł/m2  + 23 % VAT

Czynsz miesięczny płatny do 10- go  każdego miesiąca.

14

SW1W/000 69837/6

Dziećmorowice

0001

działka numer  432 o pow. 1500 m 2

1 m 2

Działka niezabudowana

Pojemnik na  odzież używaną.

  15, 00 zł/m2  + 23 % VAT

Czynsz miesięczny płatny do 10- go  każdego miesiąca.

15

SW1W/000

64325/9

 Dziećmorowice

0007

działka numer  142 o pow. 500 m 2

1 m 2

Działka niezabudowana

Pojemnik  na odzież używaną.

  15, 00 zł/m2  + 23 % VAT

Czynsz miesięczny płatny do 10- go  każdego miesiąca.