Walim, dnia 16.10.2014 r.

I n f o r m a c j a

Wójt  Gminy Walim, podaje do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Gminy

w Walimiu ul. Boczna nr 9, został wywieszony na okres od  16.10.2014 r. do  06.11. 2014 r. wykaz numer  6/2014   nieruchomości gminnych   przeznaczonych do   dzierżawy i do oddania w najem.

Wykaz  Nr  16/2014 z  dnia  16.10.2014 roku nieruchomości gminnych przeznaczonych

 do dzierżawy i do oddania w najem. 

 

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomości numer obrębu

Numer ewidencyjny

Powierzchnia do wydzierżawienia 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 Wysokość czynszu i termin płatności

1

SW1W/000

   31 188/6

  Walim ul. Wyszyńskiego 78/1 a              

Nr obrębu

0009

   115     

  Lokal użytkowy o pow. 44, 70 m 2

Lokal  użytkowy położony na parterze budynku, złożony z sali sprzedaży i zaplecza o łącznej pow. 44,70 m2 .

Handlowo- usługowe.

Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem .

Najem lokalu na czas nieoznaczony.

Stawka czynszu 7,87 zł. za 1 m 2 + 23 % VAT

Czynsz miesięczny płatny do 10 - go każdego miesiąca.

Czynsz podlega waloryzacji.

2

SW1W/000

32652

Walim ul. Wyszyńskiego obok nr 28

Nr obrębu 0009

  362/12

 12m 2

Działka zabudowana  garażem blaszanym o pow. 12 m 2

 Zabudowa mieszkaniowo - usługowa, lokalizacja garaży .

Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem.

Umowa dzierżawy do lat trzech .

Stawka czynszu  2,52 zł. za 1 m 2 + 23 % VAT

Czynsz miesięczny płatny do 10 - go każdego miesiąca.

Czynsz podlega waloryzacji.