Walim, dnia 16.10.2014 r.

I N F O R M A C J A

Wójt  Gminy Walim, podaje do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Gminy

w Walimiu ul. Boczna nr 9, został wywieszony na okres od  16.10.2014 r. do  06.11. 2014 r. wykaz numer  15/2014   nieruchomości gminnych   przeznaczonych  do  sprzedaży .

Wykaz  Nr  15/2014 z  dnia  16.10.2014 roku

nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży. 

 

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomości numer obrębu

Numer ewidencyjny

Powierzchnia działki- udział

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

1

SW1W/000

  39217/5

 Olszyniec ul.Świdnicka 8/5              

Nr obrębu

0006

działka numer       90/1

 430 m2udział w częściach wspólnych nieruchomości  1831/10 000

Lokal mieszkalny złożony z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc  i ganku o łącznej powierzchni użytkowej 47,55 m 2 oraz pomieszczeń przynależnych o łącznej pow.7,82     m2 .

  Zabudowa mieszkaniowa. Działka zbudowana budynkiem mieszkalnym. Sposób zagospodarowania: lokal mieszkalny.

Cena lokalu

  44 100, 00  zł.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Tekst jednolity Dz.U.z 2014 r. poz. 518 ze zmianami) mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od  16 października  2014 roku.