Walim, dnia 09.10.2014 r.

Informacja

Wójt  Gminy Walim podaje do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Gminy

w Walimiu ul. Boczna nr 9, został wywieszony na okres od   09.10.2014 r. do  30.10.2014 wykaz numer 14/2014   z dnia   09.10.2014 r.  nieruchomości gminnych 

  przeznaczonych  do  sprzedaży.

Wykaz  Nr  14/2014 z  dnia  09.10.2014 roku nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży. 

 

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomości numer obrębu

Numer ewidencyjny

Powierzchnia działki- udział

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

1

SW1W/000

 38783/6

Walim ul.   Wyszyńskiego 28/4               Nr obrębu

0009

działka numer      362/10

 503 m2udział w częściach wspólnych nieruchomości  1785/10 000

Lokal mieszkalny złożony z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i   wc  o łącznej powierzchni użytkowej  80,03  m 2 oraz pomieszczeń przynależnych o łącznej pow.  16,72  m2 .

  Zabudowa mieszkaniowa. Działka zbudowana budynkiem mieszkalnym. Sposób zagospodarowania: lokal mieszkalny.

Cena lokalu

  76 500, 00  zł.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 o pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.z 2014 r. poz. 518 ze zmianami) mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od  09 października  2014 roku.