Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce  zamieszkania

Kategoria lokalu

 

1

Ewa Łachecińska

Dziećmorowice

socjalny

 

2

Jolanta Śledzińska

Dziećmorowice

socjalny

 

3

Katarzyna Ferčak

Dziećmorowice

socjalny

 

4

Wiesława Śliwka

Dziećmorowice

socjalny

 

5

Paulina Kornicka

Jugowice

socjalny

 

6

Miłosz Kwiatkowski

Walim

socjalny

 

7

Marta Niewiadomska

Dziećmorowice

Przeznaczony do najmu na czas nieoznaczony

 

8

Ewa Prątkielewicz

Dziećmorowice

socjalny

 

9

Leszek Słowik

Walim

socjalny

 

10

Anna Stasiak

Dziećmorowice

Przeznaczony do najmu na czas nieoznaczony

 

11

Tomasz Kopp

Walim

socjalny

 

12

Anna Olejniczak

Jugowice

socjalny

 

13

Sławomir Bąk

Jugowice

socjalny

 

14

Zenon Bukowski

Dziećmorowice

Przeznaczony do najmu na czas nieoznaczony

 

15

Ewa Siwińska

Dziećmorowice

socjalny

 

16

Piotr Dziembowski

Walim

socjalny

 

17

Dariusz Pajdzik

Glinno

Przeznaczony do najmu na czas nieoznaczony

 

18

Dariusz Krasowski

Zagórze Śląskie

socjalny

 

19

Tadeusz Szymański

Walim

lokal socjalny

 

20

Leszek Łukacz

Walim

lokal socjalny

 

21

Mariusz Kubisa

Ostatnio zamieszkały w Walimiu

lokal socjalny

 

22

Monika Kowalska

 Jugowice

lokal socjalny

 

23

Piotr Kuna

Walim

lokal socjalny

 

24

Małgorzata Wąsik

Walim

lokal socjalny

 

25

Mateusz Łuczak

Walim

lokal socjalny

 

26

Kamila Dudek

Jugowice

lokal socjalny

 

27

Małgorzata Tomkiewicz

Walim

lokal socjalny

 

28

Renata Genderka

Zagórze Śląskie

lokal socjalny

 

29

Edward Palus

Walim

lokal socjalny

 

30

Grzegorz Bolewski

Michałkowa

lokal socjalny

 

31

Sandra Zwolska

Walim

lokal socjalny

 

32

Karolina Firlej

Olszyniec

lokal socjalny

 

33

Bożena Słojewska

Walim

Przeznaczony do najmu na czas nieoznaczony

 

 

Z listy zatwierdzonej w dniu 30 czerwca 2014 r  skreślono 6 rodzin

 

  1. 1 rodzinę w związku z otrzymaniem propozycji przydziału i podpisaniem umowy najmu na lokale.: Mateusz Chraścina
  2. 1 rodzinęna mocy § 12 ust 9 pkt 2 załącznika do Uchwały Nr V/21/2011  Rady Gminy Walim z dnia 28.02.2011 w sprawie Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Walim tj.  nie przystąpił do zawarcia umowy najmu bez usprawiedliwionej przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania przydziału - Przemysław Byrski
  3. 4 rodziny na mocy § 12 ust 9 pkt 2 załącznika do Uchwały Nr V/21/2011  Rady Gminy Walim z dnia 28.02.2011 w sprawie Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Walim -  nie dostarczeniem zweryfikowanego wniosku na żądanie: Monika Bareła, Alicja Antonow, Edyta Przerwa, Katarzyna Babka