Walim, dnia 03.04.2014 r.

I n f o r m a c j a

 

Wójt  Gminy Walim podaje do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9, został  wywieszony na okres od  03.04.2014 r. do 24.04.2014 r.  wykaz numer

9/2014 z dnia  03.04.2014 r.  nieruchomości gminnych przeznaczonych  do  sprzedaży i do oddania w użytkowanie wieczyste.

Wykaz  Nr  9/2014 z  dnia  03.04.2014 roku nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży

i oddania w użytkowanie wieczyste.

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomości numer obrębu

Numer ewidencyjny

Powierzchnia działki- udział

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

1

SW1W/000 54549/2   

Walim ul.  Kościuszki 27/7               Nr obrębu

0009

działka numer    554/3

1447m2udział w częściach wspólnych nieruchomości  843/10 000

Lokal mieszkalny złożony z pokoju i kuchni   o łącznej powierzchni użytkowej 34,08  m 2 oraz  pom. gosp. na strychu o pow. 6,82 m2 i komórki gospodarczej o pow. 2,77 m 2 .

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży. Zabudowa mieszkaniowa. Działka zbudowana budynkiem mieszkalnym. Sposób zagospodarowania: lokal mieszkalny.

Cena lokalu

   23 700 zł.

 

2

SW1W/000

66896

Walim ul. Boczna 2/5

Nr obrębu

0009

działka numer 373

800 m2  udział w częściach wspólnych nieruchomości   1601/10 000

 Lokal mieszkalny złożony z  dwóch pokoi, łazienki z wc, przedpokoju i kuchni   o łącznej powierzchni użytkowej  42,88  m 2 oraz  pom. gosp.   o pow.  1,16 m2 i  i stryszku  o pow. 1,81 m 2 .

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży. Zabudowa mieszkaniowa. Działka zbudowana budynkiem mieszkalnym. Sposób zagospodarowania: lokal mieszkalny.

Cena lokalu

 45 000 zł.

3

SW1W/000  22353/8   

 Walim  Nr obrębu 0009

działka numer    412/13         

 223 m2  

 Działka niezabudowana, położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej oraz usługowej. 

      

Działka przeznaczona do sprzedaży lub do oddania w użytkowanie wieczyste  w celu   poprawienia warunków  zagospodarowania nieruchomości sąsiednich. Zabudowa mieszkaniowa oraz  teren usług nieuciążliwych. Przetarg ograniczony do właścicieli działki numer 412/6 i 412/9 oraz do użytkownika wieczystego dz. nr 412/7.

Cena nieruchomości

5 700 zł.

+ 23 % podatek VAT.

 Pierwsza opłata z tytułu oddania w użytkowania wieczyste      25 % ceny + 23% VAT.

Opłaty roczne :

cele usługowe 3 % ceny + 23% VAT –   płatne do 31 marca każdego roku.

Opłata roczna może być aktualizowana nie częściej niż raz w roku.

 

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami) mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od   03 kwietnia 2014 roku.