Walim, dnia 03.04.2014 r.

I n f o r m a c j a

Wójt  Gminy Walim podaje do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9, został  wywieszony na okres od  03.04.2014 r. do 24.04.2014 r.  wykaz numer  8/2014 z dnia  03.04.2014 r.  nieruchomości gminnych przeznaczonych  do  sprzedaży

Wykaz  Nr  8/2014 z  dnia  03.04.2014 roku nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży.

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomości numer obrębu

Numer ewidencyjny

Pow.

 działki. 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

1

SW1W/000 71914/7     

 Dziećmorowice

Nowa Wieś               Nr obrębu

0001

działka numer 267/7

 2194 m2

 Działka niezabudowana, położona w sąsiedztwie użytków zielonych, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej.

   W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem MN i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem.

 34 000 zł. 

+ 23 % VAT

2

SW1W/000 71914/7     

Dziećmorowice

Nowa Wieś               Nr obrębu

0001

działka numer 267/8

 2198 m2

Działka niezabudowana, położona w sąsiedztwie użytków zielonych, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem MN i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem.

34 000 zł.

 + 23 % VAT

3

SW1W/000 71914/7     

Dziećmorowice

Nowa Wieś               Nr obrębu

0001

działka numer 267/9

2268 m2

Działka niezabudowana, położona w sąsiedztwie użytków zielonych, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem MN i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem.

35 000 zł. +23% VAT

4

SW1W/000 71906/8

Dziećmorowice

Nowa Wieś               Nr obrębu

0001

działka numer 272/9

2300 m2

Działka niezabudowana, położona w sąsiedztwie użytków zielonych, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem MN i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem.

44 000 zł.

+ 23 % VAT

5

SW1W/000 71906/8

Dziećmorowice

Nowa Wieś               Nr obrębu

0001

działka numer 272/10

 2353 m2

Działka niezabudowana, położona w sąsiedztwie użytków zielonych, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem MN i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem.

45 000 zł.

+23 % VAT

6

SW1W/000 71906/8

Dziećmorowice

Nowa Wieś               Nr obrębu

0001

działka numer 272/11

2257 m2

Działka niezabudowana, położona w sąsiedztwie użytków zielonych, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem MN i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem.

43 000 zł.

+ 23%VAT

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami) mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od   03 kwietnia 2014 roku.