Wójt Gminy Walim,podaje do publicznej wiadomości: Listę osób zakwalifikowanych do przydziału lokalu z zasobu gminy wg stanu na dzień 31 marca 2014 r.

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce

zamieszkania

Kategoria lokalu

1

Ewa Łachecińska

Dziećmorowice

socjalny

2

Mateusz Chraścina

Dziećmorowice

Przeznaczony do najmu na czas nieoznaczony

3

Jolanta Śledzińska

Dziećmorowice

socjalny

4

Katarzyna Fercak

Dziećmorowice

socjalny

5

Wiesława Śliwka

Dziećmorowice

socjalny

6

Zofia Stańczyk

Walim

socjalny

7

Paulina Kornicka

Jugowice

socjalny

8

Przemysław Byrski

Ostatnio zamieszkały w Walimiu

socjalny

9

Marlena Piaścik

Dziećmorowice

Przeznaczony do najmu na czas nieoznaczony

10

Aleksandra Chlastawa

Walim

socjalny

11

Monika Karankiewicz

Walim

Przeznaczony do najmu na czas nieoznaczony

12

Miłosz Kwiatkowski

Walim

socjalny

13

Tomasz Buczyński

Jugowice

socjalny

14

Marta Niewiadomska

Dziećmorowice

Przeznaczony do najmu na czas nieoznaczony

15

Monika Bareła

Walim

socjalny

16

Alicja Antonow

Olszyniec

socjalny

17

Ewa Prątkielewicz

Dziećmorowice

socjalny

18

Edyta Przerwa

Glinno

socjalny

19

Leszek Słowik

Walim

socjalny

20

Anna Stasiak

Dziećmorowice

Przeznaczony do najmu na czas nieoznaczony

21

Katarzyna Babka

Walim

socjalny

22

Tomasz Kopp

Walim

socjalny

23

Anna Olejniczak

Jugowice

socjalny

24

Sławomir Bąk

Jugowice

socjalny

25

Zenon Bukowski

Dziećmorowice

Przeznaczony do najmu na czas nieoznaczony

26

Ewa Siwińska

Dziećmorowice

socjalny

27

Piotr Dziembowski

Walim

socjalny

28

Dariusz Pajdzik

Glinno

Przeznaczony do najmu na czas

 

 

 

nieoznaczony

29

Dariusz Krasowski

Zagórze Śląskie

socjalny

30

Tadeusz Szymański

Walim

lokal socjalny

31

Leszek Łukacz

Walim

lokal socjalny

32

Mariusz Kubisa

Ostatnio zamieszkały w Walimiu

lokal socjalny

33

Monika Kowalska

Jugowice

lokal socjalny

34

Piotr Kuna

Walim

lokal socjalny

35

Małgorzata Wąsik

Walim

lokal socjalny

 

Informuje się , że z listy wg stanu na dzień 18 grudnia 2013 r. zostały skreślone następujące rodziny:

1.     w związku z otrzymaniem propozycji przydziału i podpisaniem umowy najmu na lokal lub na lokal do remontu:Sylwia Miś, Sebastian Buczyński, Michał Olusiński, Artur Pietryga

2.      na mocy § 12 ust 9 pkt 2 załącznika do Uchwały Nr V/21/2011 Rady Gminy Walim z dnia 28.02.2011 w sprawie Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Walim: Dorota Nowak, Paulina Tomczuk, Agnieszka Majewska, Szymon Pańczyszak

3.      osobom wymienionym w pkt 2 przysługuje prawo odwołania się do Wójta w terminie 30 dni od daty doręczenia zawiadomienia o skreśleniu z listy (§12 ust 10 załącznika do wyżej cytowanej Uchwały