Walim, dnia 3 marca 2014 r.  

 

I N F O R M A C J A

Wójt Gminy Walim, podaje do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna 9, został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 5 marca 2014 r. do dnia 26 marca 2014 r. wykaz Nr 6/2014 z dnia 28 lutego 2014 roku nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy.

 

Wykaz Nr 6 /2014 z 28 lutego 2014 roku nieruchomości gminnych przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

 

Lp

 

Położenie

 

Numer

działki

 

Numer księgi

wieczystej

 

Powierzchnia do wydzierżawienia

 

Opis nieruchomości i jej przeznaczenie

Wysokość czynszu

(w kwintalach żyta, złotych)

1.

Dziećmorowice, obręb

Dziećmorowice

536/2

SW1W/00023903/6

50 m2

Działka niezabudowana, przeznaczona pod budowę wiaty turystycznej o konstrukcji drewnianej i powierzchni zabudowy do 10 m2 .

Zwolnienie                  z opłaty czynszu

2.

Dziećmorowice, obręb

Dziećmorowice

31/4

SW1W/00071919/2

50 m2

Działka niezabudowana, przeznaczona pod budowę wiaty turystycznej o konstrukcji drewnianej i powierzchni zabudowy do 10 m2 .

Zwolnienie                  z opłaty czynszu

3.

Jugowice

114/1

SW1W/00072484/0

50 m2

Działka niezabudowana, przeznaczona pod budowę wiaty turystycznej o konstrukcji drewnianej i powierzchni zabudowy do 10 m2 .

Zwolnienie                  z opłaty czynszu

4.

Walim

282/2

SW1W/00070482/2

50 m2

Działka niezabudowana, przeznaczona pod budowę wiaty turystycznej o konstrukcji drewnianej i powierzchni zabudowy do 10 m2 .

Zwolnienie                  z opłaty czynszu

5.

Walim

55/6

SW1W/00070484/6

50 m2

Działka niezabudowana, przeznaczona pod budowę wiaty turystycznej o konstrukcji drewnianej i powierzchni zabudowy do 10 m2 .

Zwolnienie                  z opłaty czynszu